RWFund logo

RWFund logo

Jul

2004

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jul 2004. 
Broj grantova:

1. “Ženski centar Užice”, Užice

 • Din: 250.000,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta: “Za Nas Za Druge” (pet koraka do biznisa, šest koraka do zadruga)
 • Cilj projekta : Osposobljavanje 80 žena iz Užica koje su nezaposlene i nalaze se na tržištu rada, da započnu sopstveni biznis, bilo kao preduzetnice ili kao osnivačice neke zadruge. Seminari se izvode po programu “Pet koraka do biznis plana”.

2. Udruženje žena i majki “ANNA”, Novi Pazar

 • Din: 244.740,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Zdravstvena edukacija i preventiva žena na seoskom području
 • Cilj projekta : Veća informisanost žena u seoskim područjima opštine Novi Pazar o njihovom zdravlju i promena svesti o potrebi redovnih poseta lekaru-ginekologu.

3. ”Iz kruga”- organizacija za podršku ženama, deci i porodici osoba sa invaliditetom koji su preživeli nasilje, diskriminaciju i izolaciju, Beograd

 • Din: 199.438,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Adaptacija prostora za rad
 • Cilj projekta : Renoviranje zgrade u kojoj se nalazi kancelarija organizacije. Zgrada je potpuno ruinirana, bez struje, vode i upotrebljivog mokrog čvora. Prelaskom u nove prostorije, koje je organizacija dobila od Javnog preduzeća Poslovni prostor Vračar, grupa “Iz kruga” će biti u mogućnosti da nastavi sa svojim aktivnostima. Ostali donatori su Građevinska firma “Kolubara” koja je uradila generalni projekat i Direkcija za Gradsko građevinsko zemljište.

4. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd

 • Din: 239.040,00
 • Odobreno : Juli 2004.
 • Naziv projekta : Institucionalna podrška Romskom ženskom centru “Bibija”
 • Cilj projekta : Učiniti vidljivim nasilje nad Romkinjama i njihovom decom, pružiti im podršku putem psihosocijalnih radionica, obelodaniti diskriminaciju prema Romkinjama, učiniti vidljivim ženska prava Romkinja, pomoći u njihovom ekonomskom osamostaljivanju, podići svest o važnosti obrazovanja, promeniti krajnje nepovoljan položaj Romske žene u porodici i društvu.

5. “Incest Trauma Centar”, Beograd

 • Din: 249.500,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Otvaranje prve 24-časovne telefonske službe u Srbiji za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno zlostavljanje
 • Cilj projekta : Traumatizujuća iskustva se događaju tokom čitavog dana i žrtve nasilja moraju imati dostupne i adekvatne izvore pomoći svih 24 časa. Ustanovljavanjem servisa želi se stimulisati prijavljivanje slučajeva seksualnog zlostavljanja i pružanje pravilne i koordinisane asistencije.

6. “Ženski centar Leskovac”, Leskovac

 • Din: 249.200,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Pripremne aktivnosti za osnivanje SOS telefona
 • Cilj projekta : Edukacija aktivistkinja Ženskog centra i predstavnica medija za rad sa žrtvama nasilja i saradnju sa nadležnim institucijama.