RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2004

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Novembar 2004.

Broj grantova: 5

1. “BIBIJA” – Romski ženski centar, Beograd

 • Din. 192.680,00
 • Odobreno: Novembar 2004.
 • Naziv projekta: Seminar: “Pisanje petogodišnjeg strateškog plana za mrežu ženskih romskih organizacija”
 • Cilj projekta: Romski ženski centar “Bibija” aktivno radi na polju borbe za ženska, ljudska i manjinska prava poslednjih šest godina. Ženska prava Romkinja domen su njihovog najužeg delovanja. Baveći se ovom problematikom, došli su do informacija koje upućuju na neophodnost podržavanja Romkinja u njihovim naporima u ostvarivanju sopstvenih prava.
 • Seminar”Pisanje strateškog plana za mrežu ženskih romskih organizacija iz Srbije” je u ovom momentu veoma važan, jer je, kao prvo, potrebno osnovati mrežu romskih organizacija, a zatim napraviti i petogodišnji plan njihovog rada.
2. Asocijacija za žensku inicijativu, Beograd
 • Din. 124.260,00
 • Odobreno: Novembar 2004.
 • Naziv projekta : “Edukacija i afirmacija”
 • Cilj projekta: Kroz program radionica pružiti edukaciju i tehničku asistenciju grupama koje se nalaze u Mreži. Teme radionica su iz ključnih oblasti ženske platforme: ekonomski položaj žena, zdravlje, obrazovanje, političko delovanje(Rad Saveta za rodnu ravnopravnost), žensko stvaralaštvo. Važan cilj projekta je i jačanje Mreže, razmena iskustava i praksi, podsticanje saradnje unutar Mreže i usmeravanje podrške za novonastale inicijative od strane razvijenijih grupa u regionu. Projekat predviđa i informisanje javnosti o aktivnostima AŽIN-a i održavanje on-line arhive INDOK-a sa relevantnim tekstovima. Deo projekta odnosi se i na pružanje podrške mladim umetnicama i njihovu afirmaciju, radi uspostavljanja prostora za veoma marginalizovanu grupu mladih žena.
3. Labris – grupa za lezbejska ljudska prava, Beograd
 • Din. 140.000,00
 • Odobreno: Novembar 2004.
 • Naziv projekta: “Labris veb sajt”
 • Cilj projekta: Osnaživanje lezbejki da prihvate svoj identitet, promocija prava na lezbejsku egzistenciju i smanjenje homofobije u javnosti, promocija rada Labrisa,povećanje lezbejske vidljivosti, informisanje i edukovanje lezbejki, medija i opšte javnosti o pravima i društvenom položaju LGBT osoba, zakonskim promenama, o drugim sličnim organizacijama i inicijativama u zemlji i svetu, njihovoj kulturi, zdravlju.
4. Udruženje “Romkinja Banata”, Kikinda
 • Din. 181.500,00
 • Odobreno: Novembar 2004.
 • Naziv projekta : “Romkinje i mediji II”
 • Cilj projekta: Ovim projektom se nastavlja informisanje Romkinja u Vojvodini o svim temama relevantnim za svakodnevni život i upoznavanje sa osnovnim ženskim ljudskim pravima i njihovom praktičnom primenom i to putem radio emisija koje bi se emitovale na šest lokalnih radio stanica (romske redakcije) u Kikindi, Somboru, Srbobranu, Novom Bečeju, Odžacima i Beloj Crkvi.
5. Pravni fakultet, Pravna klinika, Niš
 • Din. 150.000,00
 • Odobreno: Novembar 2004.
 • Naziv projekta: “Klinički obrazovni program zaštite prava žena”
 • Cilj projekta: Realizacija ovog projekta predstavlja jedan od načina integrisanja rodnih studija u oficijelni akademski program Pravnog fakulteta u Nišu, jer će biti snažan centar promovisanja ženskih ljudskih prava. Studentkinje/i će kroz konkretan rad na pružanju pravne pomoći (pravni intervju, savetovanje i zastupanje na sudu i pred drugim državnim organima) ženama čija su prava povređena ili ugrožena moći da se upoznaju sa realnim pravnim i društvenim položajem žena u svakodnevnom životu, da na taj način postanu senzibilisani za probleme žena i svesni posledica njihove marginalizacije i diskriminacije. Pored toga, rad studentkinja/ata u okviru kliničkog programa “Zaštita prava žena” omogućiće da socijalno najugroženije kategorije žena, koje nisu u stanju da plate advokatske usluge, ostvare svoje pravo na pravnu zaštitu, jer će sve pravne usluge studentkinje/i pružati besplatno pod nadzorom svojih profesorki/a i advokatkinja/a.