RWFund logo

RWFund logo

Septembar

2004

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Septembar 2004.
Broj grantova: 4

1. ”Kulturni Centar DamaD”, Novi Pazar 
 • Din: 249.780,00
 • Odobreno: Septembar 2004.
 • Naziv projekta : “ Za život bez nasilja”
 • Cilj projekta : “Za život bez nasilja” je šestomesečni projekat koji je namenjen celokupnoj lokalnoj zajednici opštine Novi Pazar, a posebno ženama i deci, koji će omogućiti:neposrednu podršku ženama žrtvama nasilja kroz redovne aktivnosti SOS telefona, povećanje vidljivosti nasilja nad ženama i podizanje svesti lokalne zajednice o porodičnom nasilju kao društvenom problemu kroz kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, kao i bolju saradnju SOS telefona i javnih službi koje se bave pitanjem domaćeg nasilja.
2. NVO “Impuls”, Tutin

 • Din: 248.000,00
 • Odobreno: Septembar 2004.
 • Naziv projekta: “Razmenom iskustva do ženske podrške i politike”
 • Cilj projekta : Projekat obuhvata radioničarski rad u dve paralelne grupe – sa mladim i starijim ženama. Ove radionice će pomoći da se žene međusobno bolje razumeju, a naročito one koje žive u zajedničkim domaćinstvima sa po dve do tri generacije žena. Kao rezultat projekta očekuje se stvaranje sigurnog prostora u kome će žene moći da razmenjuju svoja iskustva, podržavaju se i druže, jer će kroz razmenu iskustva početi da shvataju da njihovi problemi imaju društvene korene i da je njihovo iskustvo deo patrijarhalne politike društva. Na ovaj način se otvara put za njihovo uvođenje u politiku, za nastajanje novih ideja, inicijativa, akcija i porast odgovornog učešća žena u donošenju odluka u društvu.
3.” Forum žena Prijepolja”, Prijepolje

 • Din: 170.000,00
 • Odobreno: Septembar 2004.
 • Naziv projekta : “ Naš glas, glas razuma”
 • Cilj projekta : Animiranje i osnaživanje žena za aktivnije učešće u svim sferama odlučivanja poboljšanjem stepena njihove obaveštenosti o svim važnim pitanjima i aktuelnim temama putem medija – nedeljnim jednočasovnim radio emisijama (“Naš glas, glas razuma”) i tekstovima u lokalnom nedeljniku “Polimlje”.
4. Udruženje građana “Zlatiborski krug”, Čajetina

 • Din: 194.500,00
 • Odobreno: Septembar 2004.
 • Naziv projekta : “Ženska ljudska prava”
 • Cilj projekta : Projekat je zamišljen kao obrazovni projekat sa temama koje su u vezi sa emancipacijom žena u odnosu na nasilje kao problem broj jedan, obrazovanje žena, zdravlje žena i njihovo ekonomsko osnaživanje, kao i međusobno povezivanje žena radi organizovanog pružanja ohrabrenja, podrške, razmene iskustava i preuzimanja inicijative za kreiranje sopstvenih života.