RWFund logo

RWFund logo

Jul

2004

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Jul 2004.

Broj stipendija: 3 

1. Stipendistkinja : Tatjana Perić

  • Iznos stipendije : 1200 $ + 21.426,00 din.
  • Odobreno: Juli 2004.
  • Stipendija se dodeljuje za: učešće Tatjane Perić u programu “Democracy and Diversity Graduate Summer Institute” koji se već 13 godina održava u Krakovu (Poljska). Radi se o interdisciplinarnom programu koji nudi predavanja vrhunskih stručnjaka o ključnim socijalnim, političkim i kulturnim preprekama koje se javljaju u toku građenja demokratije i demokratizacije danas i ekvivalent je jednom semestru postdiplomskih studija.Jedan od kurseva koji će pohađati naša stipendistkinja je kurs o teorijama rodnosti u kulturi koji između ostalog obuhvata i pregled trendova u studijama rodnosti u SAD i Istočnoj i Srednjoj Evropi i ženski aktivizam.

2. Stipendistkinja: Adriana Zaharijević

  • Iznos stipendije : 832 EUR + 12.330,00 din.
  • Odobreno: Juli 2004.
  • Stipendija se dodeljuje za : učešće Adriane Zaharijević u programu Noise Summer School u Ljubljani od 5 – 18. septembra 2004. koji je namenjen mladim “gender” teoretičarkama. Ovaj program je od posebnog značaja za ekspertizu naše stipendistkinje koja će biti od velike pomoći razvoju ženskih inicijativa.

3. Stipendistkinja : Aleksandra Haravan

  • Iznos stipendije : 1500 $ + 480 EUR
  • Odobreno : Juli 2004.
  • Stipendija se dodeljuje za : prvu godinu redovnih studija školske 2004/5. na Fakultetu za socijalni rad u Ljubljani i obavezni kurs slovenačkog jezika pri Filozofskom fakultetu u Ljubljani.
  • Oblast socijalnog rada je polje koje ima veliki uticaj na poboljšanje života ranjivih grupa stanovništva, među kojima su žene uvek najbrojnije i najugroženije. U tom radu sa ženama, potreba za drugačijim, novim i boljim sistemima zaštite postaje očigledna, a to se posebno odnosi na delokrug aktivnosti centara za socijalni rad. Dosta toga može se naučiti iz primera dobre prakse u Sloveniji, posebno imajući u vidu da će se oblast socijalnog rada brzo reformisati i u Srbiji. Mnoga predavanja na Fakultetu za socijalni rad, kao na primer “ Muškarci i žene u socijalnom radu” bi mogla biti od velikog značaja za ženski pokret i njihove aktivnosti kod nas.