Jun

2005

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – jun 2005.
Broj grantova: 8

1. Ženski prostor, Niš

 • Din: 229.100,00
 • Naziv projekta : “Drugi sastanak ženske-romske mreže Srbije”
 • Cilj projekta : aktivnosti formiranja Romske ženske mreže, nastavak inicijative iz decembra 2004, četvorodnevni sastanak sa aktivistkinjama među kojima su sada učestvovale i žene iz južne Srbije.

2. Samostalna agencija za izdavaštvo RENDE

 • Din: 58.100,00
 • Naziv projekta : “Izgleda da sam vas nečim uznemirio, gospodo.”
 • Cilj projekta : snimanje dokumentarnog filma u kome otac Igora Dobričića, mladića čije su brutalno prebijanje na gej parade povodom Dana ponosa 2001. zableležile sve prisutne tv-kamere, priča o svojim utiscima o tom danu, kao i o odnosu prema seksaulnosti svog sina. Razgovor s njim smenjuje se sa snimcima batinanja sa Parade.

 3. Alternativni krug, Kragujevac

 • Din: 42.000,00
 • Naziv projekta : “Pravno i psihosocijalno savetovalište za žene žrtve nasilja”
 • Cilj projekta : održivost već postojećeg projekta.

4. Ženski centar Užice, Savetovalište za žene obolele od raka dojke “Jefimija”

 • Din: 239.060,00
 • Naziv projekta : “Podrška aktivnostima Savetovališta”
 • Cilj projekta : nastavak dugogodišnjeg autentičnog programa.

5. Lambda, centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava, Niš 

 • Din: 129.400,00
 • Naziv projekta : “Obeležavanje Dana ponosa Proud and Queer
 • Cilj projekta : povezivanje i kreativno izražavanje LGBT osoba u Nišu i Kragujevcu i prezentovanje radova sa queer tematikom široj javnosti.

6. Udruženje Romkinje Banata, Kikinda

 • Din: 205.200,00
 • Naziv projekta : “Romkinje i mediji III”
 • Cilj projekta : nastavak informisanja Romkinja u Vojvodini u domenu ljudskih prava, na lokalnim radio stanicama koje emituju program na romskom jeziku.

7.  Udruženje Roma Novi Bečej 

 • Din: 245.980,00
 • Naziv projekta : “Zajedno protiv nasilja”
 • Cilj projekta : dobijanje podataka o izloženosti Romkinja porodičnom nasilju, uvid u učestalost prijavljivanja nasilja i razloge neprijavljivanja i (ne)traženja pomoći državnih institucija.

8. Udruženje Antropija

 • Din: 209.895,00
 • Naziv projekta : “Praćenje i izveštavanje o nasilju nad ženama”
 • Cilj projekta : Praćenje i izveštavanje o nasilju nad ženama u Srbiji putem sajta STOPVAW i biltena The VAW Monitor, koji izvode Open Society Institute, Network Women’s Program i Minnesota Human Rights Institute.
Dodeljene stipendije – Jun 2005.

Broj stipendija: 6

1. Stipendistkinja : Hana Ćopić

 • Iznos stipendije : 1200 $ + putni troškovi
 • Stipendija se dodeljuje za: učešće Hane Ćopić u programu “Democracy and Diversity Graduate Summer Institute” koji se već 14 godina održava u Krakovu (Poljska). Radi se o interdisciplinarnom programu koji nudi predavanja vrhunskih stručnjaka o ključnim socijalnim, političkim i kulturnim preprekama koje se javljaju u toku građenja demokratije i demokratizacije danas i ekvivalent je jednom semestru postdiplomskih studija.
2. Stipendistkinja: Adriana Zaharijević
 • Iznos stipendije : 650$ + putni troškovi
 • Stipendija se dodeljuje za : učešće Adriane Zaharijević u letnjoj školi International Institute on Peace Education 2005, na Rodosu (učešće na panelu: “Mirovna politika i umetnost”)
3. Stipendista : Slobodan Stojanović
 • Iznos stipendije : 650$+ putni troškovi
 • Stipendija se dodeljuje za : učešće Slobodana Stojanovića u letnjoj školi International Institute on Peace Education 2005, na Rodosu (učešće na panelu: “Mirovna politika i umetnost”).
4. Stipendistkinja : Jelena Miletić
 • Iznos stipendije : putni troškovi
 • Stipendija se dodeljuje za : učešće Jelene Miletić u letnjoj školi International Institute on Peace Education 2005, na Rodosu (učešće na panelu: “Mirovna politika i umetnost”).
5. Stipendistkinja: Gordana Stojaković
 • Iznos stipendije : 48.825,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za : prijavu i odbranu specijalističkog rada na ACIMSI, Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu
6. Stipendistkinja : Gordana Nikolić
 • Iznos stipendije : 65.243,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za : prijavu i odbranu magistarske teze na ACIMSI, Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.