RWFund logo

RWFund logo

Jul

2006

Dodeljeni grantovi – Jul 2006.
Broj grantova: 1

1. Act Women, Beograd 

  • RSD: 37.800,00
  • Naziv projekta: “GRANICE: What holds us in? What keeps us out?”
  • Cilj projekta: Act Women su tokom svog rada organizovale radionice za aktivistkinje sa ciljem da ih osnaže da rade na glasu i telu, kao i da istraže određene društvene tabue koji značajno utiču na stereotipe koje žene imaju o svom telu. S druge strane, ovaj rad aktivistkinjama pomaže da prepoznaju signale koji ih upozoravaju na preveliki stres kojem su izložene. Od 2005. Act Women sarađuju sa Buildingbloc Collective iz San Franciska na multidisciplinarnom projektu i performansu baziranom na temi granice/ograničenja i kako da im se suprotstavimo. Obe grupe rade na sintezi umetnosti i aktivizma i društvenim problemima kao što su  nasilje prema ženama, raseljavanje (gentrifikacija), rasizam, homofobija. Koristeći pozorišne tehnike, one transformišu probleme tako da ih približe publici.  Neočekivano, Buildingbloc Collective je obezbedila sredstva da dođe u Beograd i ovo je jedinstvena prilika za naše aktivistkinje da se sa njima sretnu i da učestvuju u radionicama i intenzivnom treningu tela i glasa za ispitivanje ličnih granica i društvenog konteksta koji te granice proizvodi.