RWFund logo

RWFund logo

Jun

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Jun 2006.
Broj grantova: 2 

1. Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava 

  • Din: 104.350,00 – troškovi iznajmljivanja autobusa Beograd-Zagreb-Beograd
  • Naziv projekta: “Internacionala Pride 2006. Zagreb – Živeti slobodno!”
  • Cilj projekta: Posle brojnih problema na koje je LGBT zajednica u Srbiji nailazila poslednjih godina, a koji su u određenoj meri uticali na kvalitet rada i saradnje među LGBT i njima bliskih organizacija, ovaj, po prvi put grupni organizovani odlazak na Internacionala Pride u Zagrebu, a na inicijativu samih aktivistkinja i aktivista iz Srbije je od velikog političkog, aktivističkog, kulturnog i emotivnog značaja.
  • Internacionala Pride 2006. je trodnevni događaj koji uključuje i samu Paradu ponosa, emitovanje dokumentarnih filmova Pride tematike iz zemlje i regiona, okrugli sto na temu “Sloboda okupljanja i nasilje na Pride-u”. Ovakav događaj povećava vidljivost i utiče na senzibilizaciju društva na pitanje seksualnih manjina, a samim tim i na prihvatanje različitosti. Vrednosti i poruke ove manifestacije tiču se ljudskih prava, prava seksualnih manjina, radničkih prava, prava žena i rodne ravnopravnosti.

 

2. Ženski Centar Užice 

  • Din: 121.276,00
  • Naziv projekta: “Stop ugrožavanju prava na zdravlje žena trudnica i dece od strane zdravstvenih radnika”
  • Cilj projekta: Otkriti nepravilnosti u radu zdravstvene službe užičkog Zdravstvenog centra, koje uključuju nepravovremeni i neprofesionalni rad ginekologa zaposlenih u Centru. Jedan od događaja koji je inicirao ovaj projekat je slučaj trudnica, redovnih pacijentkinja Zdravstvenog centra, koje su čekale na porođaj tri dana od pucanja vodenjaka, jer, kako im je rečeno “njihov ginekolog nije na dužnosti”, a njegove kolege su odbile da pacijentkinje porode. Na taj način su ugrozili i njihov, i život tek rođenih beba, i odmah nakon porođaja jednoj od njih je uvedena antibiotička terapija. Drugi problem na koji ovaj projekat želi da ukaže je slučaj korupcije lekara – svaki put očekuju određenu sumu novca za svoje usluge od trudnica ili njihovih porodica, kao garanciju da će porođaj proteći bez komplikacija. Slučaj žene, o kome je takođe obavešten Ženski centar u Užicu, koja je muslimanske veroispovesti i koja pre i nakon porođaja nije dobila odgovarajuću medicinsku negu, je slučaj diskriminacije zasnovane na etničkoj pripadnosti u ovoj bolnici. Ostale pritužbe tiču se odluke Upravnog odbora Zdravstvenog centra u Užicu o plaćanju svakog bolničkog dana za majku pratilju bolesnog deteta do godinu dana starosti. Obzirom da žene obično nemaju novac kojim bi platile ove bolničke dane, prinuđene su da ostave decu samu u bolnici, što otežava medicinski tretman ove dece, za koju je odvajanje od majke u tom uzrastu veliki stres .
  • Aktivistkinje Ženskog centra iz Užica, u slučaju uzimanja novca od porodilja i odbijanja lekara da porađaju žene koje nisu bile njihove pacijentkinje tokom trudnoće, primeniće istraživanje putem ankete i pregovaranje o uvođenju obaveznog popunjavanja anonimnog anketnog lista za sve porodilje. Planirano je obavljanje razgovora sa direktorom Zdravstvenog centra i obraćanje Upravnom odboru za odobravanje ovakvog anketiranja.Ukoliko se anketiranje ne odobri, primeniće se anketiranje žena telefonskim putem kao vid istraživanja. Prethodno će se pribaviti podaci ili od statistike u Zdravstvenom centru ili iz matične službe u SO. Anketa će sadržati različita pitanja između ostalog i u vezi sa seksitičkim odnosom lekara, kao i njihovim odnosom vezano za nacionalnost pacijentkinja. U slučaju plaćanja bolničkog dana, planirano je pismeno obraćanje Upravnom odboru Zdravstvenog centra koji je doneo ovakvu odluku i ukazivanje na činjenicu ugrožavanja zdravlja dece zbog nemogućnosti roditelja da plaćaju bolnički dan. Pribaviće se podaci o tome kolike su cene bolničkog dana za majke pratilje u drugim zdravstvenim centrima, jer prema trenutnim saznanjima, te cene su značajno niže u drugim gradovima. Tražiće ili da se plaćanje bolničkog dana ukine ili da se cene znatno snize. Kada se dođe do preciznih podataka u oba slučaja, Ženski Centar Užice će se obratiti Savetu za ravnopravnost polova i tražiti od njih da se zvanično obrate Ministarstvu zdravlja kako bi se uvela stalna kontrola i mogućnost prijavljivanja ovakvih slučajeva .
  • Razotkrivanjem ovih pojava lekari će biti sprečeni da dalje ugrožavju ljudska prava žena na život i zdravlje kao i prava njihove dece.
  • Javna rasprava o ovim slučajevima je eventualni nastavak projekta.