RWFund logo

RWFund logo

Oktobar

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Oktobar 2006.
Broj grantova: 1 

1. Mirovna grupa “Esperanca”, Novi Sad 

  • Din: 69.570,00
  • Naziv projekta: Institucionalna podrška
  • Cilj projekta: Esperanca je imala plaćenu stanarinu do kraja oktobra. U međuvremenu su aplicirali kod više donatora, od nekih su dobili negativan odgovor, a na odgovor ostalih još uvek čekaju. Veoma je važno da Esperanca zadrži svoj prostor u naredna četiri meseca, što će im omogućiti da završe veoma uspešan projekat “Moj život po mom izboru”, uključujući i nekoliko pratećih sub-projekata. Mirovnu grupu “Esperanca” čine uglavnom studentkinje Novosadskog Univerziteta i obezbeđivanje prostorija za nastavak rada, omogućiće im dalje okupljanje i održavanje radionica, kao i međusobnu edukaciju na temu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, feminizma, trgovine ljudima…
  • Ovo je inače jedna od retkih NVO koja je uspela da u srednjim školama, u okviru nastave Građanjskog vaspitanja, organizuje radionice na temu tolerancije, nenasilne komunikacije, ljudskih prava, anti-diskriminacije, suočavanja sa prošlošću (sa posebnim osvrtom na ulogu žena u ratu i mirovnim procesima), istinama I mitovima u vezi sa feminizmom, reproduktivnim pravima, anti-trafikingom. Zahvaljujući svom iskustvu i kontaktima, aktivistkinje Esperance su uspele da iz lanca trgovine ljudima izvedu 5 novosadskih tinejdžerki.