RWFund logo

RWFund logo

Oktobar

2007

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Oktobar 2007.
Broj grantova: 5

1. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: “Pokreni sebe, nauči druge”
 • Cilj projekta: Edukovanje srednjoškolaca od strane obučenih vršnjačkih edukatora o međunarodnim aktima o građanskim i ljudskim pravima, o pravima mladih, ženskim ljudskim pravima u političkom i javnom životu, pravu na obrazovanje, na rad, pravo na slobodu mišljenja i govora, participativna prava, pravo na život.

2. NLO – Novosadska Lezbejska Organizacija

 • Din: 206.340,00
 • Naziv projekta:“Čarna”
 • Cilj projekta: Priprema monografije o životu i radu Čarne Ćosić i početak formiranja lezbejskog dokumentacionog centra u kome će se arhivirati podaci o lezbejkama iz zemlje i činiti ih vidljivim

3. Klub žena “Hera”, Bačka Topola

 • Din: 210.600,00
 • Naziv projekta:Jačanje kapaciteta ženske mreže u ruralnim sredinama
 • Cilj projekta: Borba protiv sprečavanja i kontrolisanja rada organizacije od strane lokalne samouprave. Klub žena Hera je nosilac Ženske koalicije koja uključuje ženske organizacije i ženske grupe unutar drugih NVO, udruženja poljoprivrednika/ca i sindikata. Ova Koalicija se bavi nasiljem u porodici, ekonomskim osnaživanjem žena, kampanjama za pokretanje lokalnih komisija za ravnopravnost polova u ruralnim sredinama.

4. Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Obrada i dopuna bibliotečke baze podataka i arhive Centra
 • Cilj projekta: Stručno bibliotečka obrada baze podataka i formiranje baze podataka serijskih publikacija (časopisa) iz Legata Žarana Papić, kao i funkcionalizacija baze podataka tj. umrežavanje u COBISS sistem

5. Udruženje Romkinja Banata, Kikinda

 • Din: 86.400,00
 • Naziv projekta:Romkinje i mediji V
 • Cilj projekta: Nastavak romskih radio emisija u vezi sa Dekadom Roma i dalje informisanje o akcionim planovima (socijalne ustanove i Romi/kinje, akcioni plan za medije i informisanje, akcioni plan za povratnike/ce)