RWFund logo

RWFund logo

April

2007

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – April 2007.
Broj grantova: 1  

1. Feminističke grupe Srbije

  • Din: 53.733,00
  • Naziv projekta: Izveštaj u senci
  • Cilj projekta: Alternativni CEDAW izveštaj podnet je CEDAW Komitetu u Maju i pisan kao volonterski doprinos femističkih aktivistkinja. Ovaj grant je dodeljen u cilju hitnog ažuriranja izveštaja i prevoda najvažnijih doprinosa ženskih feminističkih grupa.