RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2009

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Novembar 2009.
Broj grantova: 3

1. Odbor za ljudska prava, Vranje

  • Din: 150.000,00
  • Naziv projekta: Značaj lokalne mreže za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u porodici
  • Cilj projekta: Vranje je jedan od gradova u kome je za veoma kratak period nekoliko žena brutalno ubijeno kao posledica dugogodišnjeg porodičnog nasilja i neadekvatnog reagovanja lokalnih institucija. Iz tog razloga je potrebno hitno formirati mrežu lokalnih institucija za zaštitu žena koje trpe nasilje (prvu takve vrste u ovom delu Srbije, Pčinjskom okrugu) i organizovati stručne seminare za organizacije civilnog društva I predstavnike/ce lokalnih institucija odgovornih za prevenciju i rešavanje rodno zasnovanog nasilja iz Vranja, Trgovišta, Preševa i Bujanovca.

2. Aktivistkinja Dragica Golubović, urgentna i solidarna pomoć za potrebe lečenja

  • Din: 30.000,00 


 3. Fond B92

  • Din: 78.590,00
  • Naziv projekta: Filmski festival Slobodna zona
  • Cilj projekta: Slobodna zona je festival koji već 5 godina radi na popularisanju teme ljudskih prava, sveobuhvatno ( ženska ljudska prava, prava rasnih, etničkih, seksualnih, klasnih i drugih manjina, sloboda govora, tolerancija, demokratija). Ove godine Festival je nepredviđeno, a uz opravdanje svetskom ekonomskom krizom, dobio 4 puta manje sredstava za realizaciju od Ministarstva kulture. Najskoriji događaji u Srbiji (zabrana Povorke ponosa, brutalno ubistvo Francuskog državljanina) pokazuju najasnije da je društvo u Srbiji daleko od razumevanja koncepta ljudskih prava i poštovanja istih, a s druge strane državni organi u ovakvim situacijama ne reaguju adekvatno. Zato je potrebno očuvati kontinuitet u promovisanju ljudskih prava i prava na različitost, što festival Slobodna zona čini. Rekonstrukcija Ženski fond je podržao prava za prikazivanje filmova na festivalu.