RWFund logo

RWFund logo

Februar

2010

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2010
Broj grantova: 12

1. Udruženje žena Peščanik, Kruševac

 • Din: 247.950,00
 • Naziv projekta: Istorija ženskog organizovanja i istaknutih žena u Kruševcu
 • Cilj projekta: Povećati vidljivost istorije ženskog organizovanja i istaknutih žena u lokalnoj sredini, sistematizovati i objediniti podatke o ženskom organizovanju, doprineti razvoju lokalnih ženskih studija i ženskom aktivizmu

 

2. Udruženje Roma Novi Bečej

 • Din: 165.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina
 • Cilj projekta: Pomoć ženama iz marginalizovanih grupa, direktan rad sa ženama koje su preživele nasilje, stvaranje mreže pomoći

 

3.  Udruženje Roma Danica, Pančevo

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Cilj projekta: Nastavak direktnog rada sa Romkinjama u naseljima Rit i Deponija, kao i proširenje aktivnosti na naselje Dolovo

4.  Romski ženski centar Bibija, Beograd

 • Din: 160.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: Jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta

 

5.  Udruženje Romkinja Osvit, Niš

 • Din: 250. 000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon za Romkinje na romskom i srpskom jeziku
 • Cilj projekta: Nastavak rada servisa koji kroz telefonske pozive i direktne kontakte sa Romkinjama koje su preživele nasilje, uspostavlja vezu između odgovornih institucija i žrtava nasilja, pruža podršku, upoznaje žene koje su preživele nasilje sa njihovim ljudskim pravima, zakonskim regulativama i obavezama lokalne zajednice da im pruži adekvatnu zaštitu. Istovremeno se formira i baza podataka o rasprostranjenosti i vrsti nasilja kojima su žene izložene.

6. NVO Impuls, Tutin

 • Din: 150.000,00
 • Naziv projekta: Žene – hrabro, aktivno, feministički
 • Cilj projekta: Obeležavanje 8. marta u Tutinu, obeležavanje desetogodišnjice rada Impuls-a

7.  Žene u akciji, Velika Plna

 • Din: 182.000,00
 • Naziv projekta: Lozovik – crna tačka partnerskog nasilja u opštini Velika Plana
 • Cilj projekta: Analiza konteksta u kome se dešava nasilje, podizanje svesti o nedopustivosti nasiilja (javna tribina), povezivanje institucija koje postoje u Lozoviku radi zaustavljanja i suzbijanja nasilja (policijska stanica, ambulanta, savet mesne zajednice, osnovna škola…), povećanje vidljivost same organizacije koja već 4 godine koordiniše SOS telefonom izradom web prezentacije

 

8.  Istraživači Romi u ime neformalne Ženske Romske mreže Vojvodine

 • Din: 170. 000,00
 • Naziv projekta: ŽRMV
 • Cilj projekta: Redovno funkcionisanje Ženske Romske mreže Vojvodine koja okuplja 22 romske organizacije

9.  SOS Vlasotince

 • Din: 210.000,00
 • Naziv projekta: Mi znamo – Vas menjamo
 • Cilj projekta: Edukovanje nove grupe vršnjačkih edukatorki/a

10. Inkluzivni pokret, Beograd

 • Din: 100.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavi nasilje
 • Cilj projekta: Podizanje nivoa svesti o pitanjima rodno zasnovanog nasilja među srednjoškolkama i srednjoškolcima na teritoriji Beograda kroz obuku i razvijanje veština i stavova o pitanjima pola, roda i rodno zasnovanog nasilja

 

11. Nezavisna umetnička asocijacija Remont, Beograd

 • Din: 100. 000,00
 • Naziv projekta: Fragilno/Rukuj pažljivo, izložba savremene ženske umetnosti
 • Cilj projekta: Problematizovanje patrijarhalnih predrasuda prema ženama kao „slabijem polu“

12. NVO Alternativni krug, Kragujevac

 • Din: 147.000,00
 • Naziv projekta: Vek ženskog pokreta – za život bez nasilja
 • Cilj projekta: Organizovanje kampanje povodom 8.marta kojom bi se promovisao ženski aktivizam; funkcionisanje i promocija rada Savetovališta za pomoć ženama koje su preživele nasilje