RWFund logo

RWFund logo

Maj

2010

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Maj 2010.
Broj grantova: 5

1. Iz kruga- Vojvodina, Novi Sad
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Ženska seksualnost kroz umetnost
 • Cilj projekta: omogućavanje da se žene sa i bez invaliditeta upoznaju sa umetničkim delima koje su kreirale žene, a koja za koncept imaju problematizovanje ženske seksualnosti, položaj žena u bračnim odnosima, odnos društva prema ženskoj seksualnosti i posebno prema seksualnosti žena sa invaliditetom, upoznavanje sa elementima umetničkog dela i stvaralačkog procesa, kreiranje scensko-izvođačkog dela, senzibilisanje javnosti za teme koje se tiču seksualnosti žena sa invaliditetom
2. Asocijacija DUGA, Šabac
 • Din: 127.500,00
 • Naziv projekta: “Oslobađanje iz kaveza”
 • Cilj projekta: kroz radioničarski rad u prirodi povećati samopouzdanje žena drugačije seksualne orijentacije od heteroseksulane i osećaj pripadnosti grupi, a smanjiti stres
3. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
 • Din: 249.960,00
 • Naziv projekta: Rad na SOS telefonu za Romkinje
 • Cilj projekta: prvi SOS telefon na Romskom jeziku na području Beograda sa osnovnim ciljem obezbeđivanja podrške Romkinjama koje su preživele nasilje
4. Udruženje Roma Novi Bečej
 • Din: 171.000,00
 • Naziv projekta: SOS na jezicima nacionalnih manjina
 • Cilj projekta: Nastavak rada SOS telefona na romskom, mađarskom i rumunskom jeziku i pružanja pomoći ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele nasilje, putem direktnog rada i stvaranja mreže podrške na lokalu
5. Žene za mir, Leskovac
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Ženska solidarnost i odgovornost za kažnjivost zločina
 • Cilj projekta:  podizanje svesti u lokalnim zajednicama o zločinačkoj prošlosti koja se još uvek negira u široj javnosti i to kroz projekciju filma “Žene Srebrenice govore”; širenje ženskog prijateljstva i solidarnosti, kao i planiranje budućih akcija među aktivistkinjama iz Leskovca, Vlasotinca, Dimitrovgrada, Niša, Kruševca i Novog Sada