RWFund logo

RWFund logo

Maj

2010

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Maj, 2010
Broj grantova: 1

1. Viktimološko društvo Srbija, Beograd

  • Dinara: 150.000,00
  • Naziv projekta: Ne dozvolimo da žrtve nasilja u porodici budu tretirane kao kriminalke, a počinioci kao žrtve!