RWFund logo

RWFund logo

Oktobar

2010

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Oktobar, 2010
Broj grantova: 1

1. Žene za mir, Leskovac

  • Dinara: 20.000,00
  • Naziv projekta: Putni troškovi za žene sa juga Srbija za dolazak na Paradu ponosa u Beogradu.