RWFund logo

RWFund logo

Jun

2013

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jun 2013.

Broj grantova: 13

1. Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Cilj projekta: Kontinuitet i razvoj rada u romskim naseljima (Kačarevo, Jabuka i Dolovo) sa ciljem smanjivanja nasilja nad ženama Romkinjama, kroz rad na dobijanju ličnih dokumenata, upoznavanje Romkinja sa nadležnostima institucija i individualnu podršku.

 

2. OCD “Žene za mir”, Leskovac

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Prvi korak ka izlasku iz nasilja
 • Cilj projekta: Održanje usluge  konsultantske i stručne psihosocijalne i pravne podrške ženama koje su preživele nasilje, uz uključivanje novih volonterki za rada na SOS telefonu, kao i podizanje svesti kod mladih žena o značaju SOS podrške

 

3. Udruženje Romkinja “Osvit”,Niš

 • RSD: 269.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na romskom i srpskom jeziku
 • Cilj projekta: Podizanje kvaliteta života žena svih nacionalnosti, a pre svega Romkinja, koje su preživele nasilje, zanemarivanje, zlostavljanje kako u svojim porodicama, tako i u društvu, njihovo upoznavanje sa pravima koja imaju, zakonskim regulativama i instutucijama odgovornim za ostvarivanje tih prava.

 

4. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD: 220.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina
 • Cilj projekta: Pružanja psihološke  pomoći ženama iz marginalizovanih grupa kroz usluge SOS telefona na manjinskim jezicima, direktan rad sa ženama koje su preživele nasilje kroz pružanje pravne pomoći I zastupanja pred sudovima  uz poštovanje Sporazuma o saradnji sa institucijama u Novom Bečeju.

 

5. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad

 • RSD: 228.000,00
 • Naziv projekta: Ženska prava su ljudska prava – prenesi svoje znanje drugoj (nastavak)
 • Cilj projekta: Pružanje pravne pomoći ženama, međusobno osnaživanje, usavršavanje aktivistkinja kroz predavanja članica grupe.

 

6. Centar za ženske studije, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: Podrška radu organizacije čiji je osnovni cilj podržavanje i unapređivanje teorijskih modela koji afirmišu razliku; teorijsko ispitivanje mogućnosti otpora, kao i političko delovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja na osnovu pola, boje kože, klase, roda, seksualnosti, etničke, nacionalne pripadnosti, itd. Strategija Centra je razvijanje i uspostavljanje akademskih programa koji su zasnovani na pravu da se misli i deluje drugačije.

 

7. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Suočavanje s prošlošću – Odgovornost za mir
 • Cilj projekta: Osnaživanje autonomije mladih, podizanje svesti mladih na teme suočavanja sa prošlošću, građanske odgovornosti i edukacija o feminističkoj mirovnoj politici.

 

8. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd

 • RSD: 103.800,00
 • Naziv projekta: Performans “Sve ono što sam ja”
 • Cilj projekta: Izvođenje performansa u tri Romska naselja sa ciljem podizanja svesti Romskog i većinskog stanovništva o položaju Romkinja i Roma u društvu, obraćajući se direktno protiv rasizma i diskriminacije

 

9. Slobodna zona

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Slobodna zona 2013
 • Cilj projekta: Filmski festival sa ciljem skretanja pažnje javnosti na problem nepoštovanja ljudskih prava u različitim oblastima i u čitavom svetu i pokretanja javne debate i širenja informacija o standardima, problemima i mogućim rešenjima u oblasti ljudskih prava

 

10. Savetovalište “Jefimija”, Užice

 • RSD: 114.640,00
 • Naziv projekta: Izrada veb sajta Savetovališta
 • Cilj projekta: Dostupnost informacija o aktivnostima organizacije, kao i pružanje podrške ugroženoj populaciji žena

 

11. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd 

 • RSD: 298.680,00
 • Naziv projekta: Individualni rad po feminističkim principima sa Romkinjama koje su preživele neki oblik nasilja
 • Cilj projekta: Podrška Romkinjama koje su žrtve nasilja, posebno ženama iz naselja koje žive u lošim uslovima, kroz informisanje o radu SOS telefona, emotivnu i psihološku podršku i konsultacije o pravnim aspektima izlaska iz nasilja i uključivanje, posredovanje, obaveštavanje i zastupanje u institucijama.

 

12. Centar za devojke, Niš

 • RSD: 150.000,00
 • Naziv projekta: Četvrti FemiNiš
 • Cilj projekta: Približavanje feministiške umetnosti i aktivizma građankama i građanima Niša; uključivanje većeg broja mladih žena u feminizam; jačanje regionalne feminističke saradnje

 

13. Teorija koja hoda

 • RSD: 250.000,00
 • Naziv projekta: Ilegalni bioskop
 • Cilj projekta: ilegalni_bioskop je zamišljen kao otvoren (samo)obrazovni program razmene i kontekstualizacije autorskih, dokumentarnih, aktivističkih, političkih, queer, feminističkih, anarhističkih, cenzurisanih i drugih marginalizovanih i u lokalnom kontekstu teško dostupnih filmova. Osnovna ideja je da se praksa deljenja i diskutovanja filmova među prijateljima i kolegama prenese iz privatnog u javni prostor, kao i da se proizvede novi javni prostor za razmenu diskursa o i oko filmova koje obično nismo imali priliku da gledamo u bioskopima u Srbiji.