RWFund logo

RWFund logo

Jun

2014

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – jun 2014.
Broj grantova: 6

1. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd

 • RSD: 160.000,00
 • Naziv projekta:  Žene sportom protiv homofobije
 • O projektu:  Okupljanje LBT žena u Srbiji, smanjenje internalizovane homofobije u sportu, osnaživanje LBT žena kroz sport, kreiranje sportske politike koja uvažava potrebe LBT zajednice, putem sporta, promovisanje pozitivnih role modela i pozitivne prakse  ponašanja u odnosu na seksulanu orijentaciju, povečanje broja edukovanih sportskih radnika/ca o prevenciji I zaštiti od diskriminaciji LGBT sportista/kinja
2. Udruženje Žene juga, Pirot
 • RSD:  200.000,00
 • Naziv projekta: Ženska medijateka
 • O projektu: Ženska medijateka predstavlja jedino mesto na jugoistoku zemlje u kojem se prikupljaju, arhiviraju i čuvaju dela koja promovišu žensko stvaralaštvo i aktivizam, filmovi i knjige koji se bave feminističkom/antifašističkom/antirasističkom tematikom

3. Teorija koja hoda, Beograd

 • RSD: 280.000,00
 • Naziv projekta: Ilegalni bioskop – “Radna žena; diskusija ekranskih reprezentacija”
 • O projektu: Ilegalni bioskop je zamišljen kao otvoren (samo)obrazovni program razmene i kontekstualizacije autorskih, dokumentarnih, aktivističkih, političkih, queer, feminističkih, anarhističkih, cenzurisanih i drugih marginalizovanih i u lokalnom kontekstu teško dostupnih filmova. Osnovna ideja je da se praksa deljenja i diskutovanja filmova među prijateljima/cama i kolegama/inicama prenese iz privatnog u javni prostor, kao i da se proizvede novi javni prostor za razmenu diskursa o i oko filmova koje obično nismo imali priliku da gledamo u bioskopima u Srbiji. To je potpuno nekomercijalna inicijativa, koja za cilj ima da stvori kritički nastrojenu zajednicu ljudi koji kroz medij filma diskutuju neke teme od šire društvene važnosti, umesto da pasivno konzumiraju film kao zabavu

4. Ženska sekcija – UG Ravnopravnost, Zrenjanin

 • RSD: 270.000,00
 • Naziv projekta: Žene i radon pravo – grupa za podršku
 • O projektu: Grupa za podršku  ima za cilj osnaživanje i osposobljavanje  žena, sindikalnih aktivistkinja, kroz razmenu iskustva,  upoznavanje sa radnim pravima, praćenje izmene zakonskih okvira, i povezivanje sa drugim sindikalistkinjama iaktivistkinjama civilnog društva koje se bave pravima žena.Grupa za podršku namenjena je ženama koje su doživele različite oblike nepravdi iz sveta rada (mobing), jednako iz pozicija sindikalnih aktivistkinja, kao i pozicija radnica.
5. Alternativni centar za devojke, Kruševac
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Jačanje kapaciteta mladih aktivistkinja u Rasinskom okrugu, vol.3
 • O projektu: Jačanje aktivističkih kapaciteta i osnaživanje aktivistkinja kako ACD-a, tako i onih sa kojima je uspostavljena saradnja u Rasinskom okrugu tokom prethodne dve faze projekta; institucionalna podrška za nastavak rada Alternativnog centra za devojke.

6. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad

 • RSD: 164.400,00
 • Naziv projekta: Prenesi svoje znanje drugoj
 • O projektu: Institucionalna podrška grupi