RWFund logo

RWFund logo

Januar

2014

Program urgentnih grantova

Dodeljeno – Januar 2014.

Broj grantova: 1

1. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd

  • RSD: 150.000,00
  • Naziv projekta: Hitna pomoć nasilno raseljenim Romkinjama u ostvarivanju njihovih prava
  • Kontekst: U naselje Kamendin, koje je formirano radi doseljavanja socijalno ugroženih porodica, u samo 6 meseci je doseljeno 170 porodica. U procesu preseljenja ove porodice su prepuštene same sebi u pogledu promene ličnih dokumenata. Nastala je situacija u kojoj majke (u ovom naselju je 70% samohranih majki) nemaju prijavu prebivališta, nemaju nove lične karte, nemaju overene zdravstvene knjižice, nisu im preneti zdravstveni kartoni sa prethodnog mesta prebivališta, ukinito im je ili smanjeno pravo na socijalnu pomoć. Posledice toga su nemoć u ostvarivanju bilo kog prava iz zdravstvene i socijalne zaštite, kao što su ostvarivanje prava na subvencionirano plaćanje infostana, nemogućnost dobijanja zdravstvenog uverenja za decu koja treba da su u kolektivu. U naselju je u međuvremenu proglašena epidemija šuge, a ove porodice su okrivljane za to. U čitavoj situaciji žene su nemoćne, kako u pogledu lečenja dece koju ne žele da prime u ambulantu, tako i u pogledu prijavljivanja nasilja, jer su bez osnovnih dokumenata. Ako deca ne idu u školu i u obavezno predškolsko, posledica je izbacivanje iz stana.
  • Aktivistkinje grupe DAJE su na terenu i zagovaraju prava ovih žena u nadležnim institucijama, istovremeno im prenoseći informacije koji su neophodni koraci u procesu dobijanja novih ličnih dokumenata i ostvarivanja njihovih prava.