RWFund logo

RWFund logo

Ogledalo 2015

2015

Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo”

U okviru programa podrške aktivizmu mladih žena – “Ogledalo”, od 47 predloga koji su pristigli na ovogodišnji konkurs i zadovoljili osnovne kriterijume, podržano je 15 projekata neprofitnih nevladinih organizacija i neformalnih/neregistrovanih grupa.

Zahvaljujemo se Odboru programa “Ogledalo” na odgovornosti, posvećenosti, smehu, znanju,  feminističkoj politici, poznavanju konteksta u kom živimo. Sjajne aktivistkinje: Dragana Jovović (Teorija koja hoda), Jelena Gudović (muzikološkinja), Jelena Veljić (Društveni centar Oktobar) i Virdžinija Djeković (Tačka komunikacije).

Program: Ogledalo 

Dodeljeni grantovi – maj 2015.

Broj grantova: 15

1. Femix mreža ženskog stvaralaštva, Beograd

 • RSD: 141.000,00
 • Naziv projekta: All About That Drum

O projektu:  Femix mreža ženskog stvaralaštva želi da posle višegodišnjeg rada sa mladim muzičarkama započne seriju radionica namenjenih devojčicama – tinejdžerkama, o instrumentima koji se smatraju muškim. Ove aktivnosti će realizovati u bliskoj saradnji sa samim muzičarkama iz mreže. Prve radionice u nizu biće posvećene bubnju i udaraljkama, instrumentu koji svira neobično i bezrazložno mali broj devojčica. U Beogradu, Pančevu i Smederevu biće realizovane po javna promotivna prezentacija, po četiri dvočasovne radionice i na kraju po javni čas na kojem će devojčice pokazati šta su naučile.

 

2. Zidarke, Zemun

 • RSD: 100.000,00
 • Naziv projekta: Žene u graditeljstvu

O  projektu: Projekat Žene u graditeljstvu kao polaznu tačku postavlja problem stereotipne podele poslova na “muške” i “ženske” koja doprinosi opstanku rodnih kategorija žene kao slabijeg pola i muškarca za koga su rezervisani fizički poslovi. Ova vrsta problema biće razmatrana na primeru žena, kroz istoriju i danas, koje se interesuju ili bave zidarstvom, tesarstvom, stolarijom i praktičnom gradnjom uopšte, zanimanjem koje se u kontekstu društva u Srbiji posmatra kao oblast interesovanja muškaraca. One će poslužiti kao reprezentativni model brisanja granica rodno determinisanih poslova. Projekat predviđa i praktične radionice.

 

3. Femenergy, Pirot

 • RSD: 75.000,00
 • Naziv projekta: Mladi protiv nasilja

O projektu:Projekat je baziran na vršnjačkom pristupu u prevenciji nasilja, sa fokusom na nasilje prema ženama i deci. Za grupu je važno umrežavanje i osnaživanje kroz iskustva drugih, srodnih grupa, pa bi organizovale studijsku posetu Vršnjačkom klubu Incest Trauma Centra protiv seksualnog nasilja sa kojima bi želele da razmene ideje i isukstva, steknu nove veštine i znanja potrebna za dalji rad.

 

4. Centar za devojke, Niš

 • RSD: 150.000,00
 • Naziv projekta: Feministička kolonija

O projektu: Cilj projekta “Feministička kolonijajeste osnаžiti dvanaest mladih umetnica da na kreativan način izraze svoj doživljaj i iskustvo feminizma, omogućiti im da zajedno stvaraju, upoznaju se i međusobno povežu i obezbediti im javni prostor u kome bi prezentovale svoju umetnost.Sama “Feministička kolonija” bi se održala u Sićevu, koje je poznato po održavanju umetničkih kolonija, ali nijedna kolonija do sada nijebila feministička.

 

5. Rails Girls, Beograd

 • RSD: 132.000
 • Naziv projekta: Rails Girls BG/NS

O projektu: Obučavanje žena da na izgrađenim osnovama o programiranju nakon rada sa mentorima/kama samostalno stiču znanja o izradi sajtova, blogova, aplikacija, kao i da razvijaju sopstvene projekte i aktivnosti u ovim oblastima.

 

6. Zlatni osmeh, Kuzmin

 • RSD: 120.000,00
 • Naziv projekta:  Obuka mladih žena na selu o osnovama poljoprivrede

O projektu: Obuka je namenjena ženama koje su postale nositeljke poljoprivrednog gazdinstva (kroz nasleđe ili uzimanje zemlje u arendu) i koje žele da samostalno obrađuju svoje poljoprivredno zemljište, svaka aktivnost i odluka je na njima.Praktična obuka će im pomoći da nauče kako da zemlju pravilno obrade, istovremeno izbegavajući troškove plaćanja usluga drugim licima da im to urade ukoliko to objektivno mogu same. Takođe, sticanjem novih znanja kao i njihovom primenom, izbeći će česte prevare u nabavci bilo kakvog materijala za zemljište – od đubriva do sadnog materijala.

 

7. Neformalna grupa aktivistkinja u okviru Labrisa, Beograd

 • RSD: 90.000,00
 • Naziv projekta: Feministički karavan

O projektu: Projekat Feministički karavan je deo 4. Međunarodne akcije Svetskog marša žena koji ima za cilj da poveže feministkinje iz Istočne i Zapadne Evrope kroz dešavanja oranizovana na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Misija karavana je da kroz različite kulturološke, socijalne i društvene kontekste iz kojih proizilaze iskustva žena u karavanu, obogati feminističku i žensku egzistenciju i stvori širu feminističku mrežu koja bi predstavljala osnovu za zajedničku borbu protiv opresivnih sistema. Prvi put se dešava da aktivistkinje i učesnice karavana prolaze kroz zemlje Balkana i bivše Jugoslavije, tako da je dogovoreno da se tri mlade aktivistkinje iz Beograda pridruže stalnom timu karavana i na taj način učestvuju u oranizaciji i realizaciji aktivnosti.

 

8. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad

 • RSD: 130.000,00
 • Naziv projekta: Bezbedne u kući. Bezbedne u gradu – Da ne trpimo nasilje!

O  projektu: Kurs borilačkih veština, na kojima bi srednjoškolke naučile tehnike samoodbrane tj. kako da se suprotstave napadima kako u kući, tako i na ulici i ostalim javnim mestima, sa ciljem slobodnijeg i bezbednijeg kretanja

 

9. Neformalna grupa socijalnih radnica, Beograd

 • RSD: 120.000,00
 • Naziv projekta: Ujedinjene u borbi protiv nasilja prema ženama
 • O  projektu: Projekat ima za cilj da doprinese sticanju specifičnih znanja i veština koje bi pomogle budućim socijalnim radnicama (trenutno studentkinjama) da budu osposobljenije za pružanje pravovremenih usluga i adekvatne podrške ženama koje su preživele muško nasilje. Dodatni cilj koji ovaj projekat obuhvata je podsticaj socijalnih radnica da budu akterke društvenih promena, da primene stečena znanja o rodno zasnovanom nasilju sa radionica kroz osmišljavanje i distribuiranje poruka podrške ženama sa traumom muškog nasilja i kroz organizovanje uličnih akcija na javnom prostoru ( na trgu, pijaci itd.).

 

10. Kerera, Pančevo

 • RSD: 72.000,00
 • Naziv projekta: Razgovori na temu asertivnosti i povećanja samopouzdanja

O projektu: Projekat je osmišljen kao serijal edukativnih i kreativnih radionica koje bi bile održane u dve srednje stručne škole (Tehnička i Medicinska) u Pančevu. Edukativne radionice se odnose na usvajanje asertivne komunikacije, kroz osnaživanje polaznica da slobodno iznesu svoje stavove, mišljenja i osećanja uz uvažavanje druge strane u komunikaciji. Pored razvijanja komunikacijskih i socijalnih veština, ciljevi edukativnih radionica su: jačanje samopuzdanja i samopoštovanja, upravljanje emocijama i razvoj samoodgovornosti. Kreativna radionica ima za cilj da kroz korišćenje dramskih, literarnih, i likovnih elemenata izrazi stavove i ideje učesnica edukacije i pretoči ih u promotivni materijal koji će učesnice podeliti sa širom javnošću u okviru završne aktivnosti projekta. Svaka od planiranih radionica ima iskustveni karakter.

 

11. We make Change, Varvarin

 • RSD: 70.000,00
 • Naziv projekta: Slobodna zona

O projektu: Fokus je na prepoznavanju problema u zajednici, školi, porodici, na ulici. Cilj je da se kroz edukaciju stvore uslovi da mladi unaprede njihovo znanje i veštine i motivisati ih da pronadju adekvatna rešenja „za probleme sa kojima se sreću, koje prećutkuju ili na koje zažmure.“

 

12. Mlade Romkinje iz Bujanovca

 • RSD: 75.000,00
 • Naziv projekta:  Osnaživanjem do bolje budućnosti Romkinja u našoj zajednici

O projektu: Projekat se bavi osnaživanjem mladih Romkinja koje žive u opštini Bujanovac, a koje su u procesu obazovanja. Žele da pruže podršku pre svega učenicama srednje škole i studentkinjama da ne napuštaju školovanje i da aktivno menjaju svoj položaj koji je težak, jer žive u patrijarhalnoj i zatvorenoj sredini. “Nas je motivisalo to što devojčice koje se upišu u osnovnu školu vrlo često moraju da napuste školovanje u petom ili šestom razredu, kako bi se ”sačuvale” do udaje, koja obično usledi nedugo nakon toga. Takođe, u većini slučajeva Romkinje nemaju prava da odlučuju o svome školovanju, već o tome konačnu odluku donose roditelji, uglavnom očevi. Trenutno stanje značajno doprinosi opštem siromaštvu romske populacije koje se prenosi dalje na nove generacije.”

Podrškom devojkama koje su se izborile da ostanu u sistemu obrazovanja žele da pruže pozitivan primer drugim mladim ženama

 

13. Banaćanke, Kikinda

 • RSD: 87.900,00
 • Naziv projekta: Banatske pomade 

O projektu: Cilj projekta je otrgnuti od zaborava tradicionalne recepture za izradu domaćih pomada, koje su nepravedno zapostavljene, „jer nam savremeni stil života nudi izobilje hemijskih preparata koji su štetni po zdravlje, ali i po životnu sredinu“i istovremeno učiniti vidljivim doprinos starijih žena koje su se bavile proizvodnjom kozmetike na tradicionalan način i zapisati njihove recepte (ali i saznati nešto o njihovim životima).

 

14. Tim vršnjačkih edukatorki, Pirot

 • RSD: 74.800,00
 • Naziv projekta: Mlade Romkinje u borbi protiv trgovine ženama  

O projektu: Edukacija i podizanje svesti prvenstveno mladih Romkinja, ali i ostalih građanki i građana u Beloj Palanci i Prokuplju o trgovini ženama, kroz radionice, predavanja, ulične i medijske akcije.” Naš tim je prošao vršnajčku edukaciju i radio je u Pirotu. U toku našeg rada uvidele smo da je potrebno da se šire informacije o ovom problemu i da je potrebno da to prenesemo našim drugaricama i u drugim gradovima, da ih edukujemo i osnažimo da rade u svojim zajednicama.” 

 

15. Muzej tranzicije, Beograd

 • RSD: 60.000,00
 • Naziv projekta: Virtuelni muzej tranzicije  

O projektu: ’Virtuelni muzej tranzicije’ je internet platforma koja kroz muzejsku praksu tretira fenomen ’tranzicije’ i to kroz oblasti društvene teorije, vizuelne i digitalne umetnosti i popularne kulture. „Termin ’tranzicija’ sveprisutan je u našoj svakodnevici. Kroz svakodnevni govor i medije ’tranzicija’ se nameće kao centralna odrednica društvene stvarnosti. Međutim, i pored stalne upotrebe ovog termina, teško je odgovoriti na pitanje: Šta ’tranzicija’ zapravo znači i kako se vremenski locira? ’Virtuelni muzej tranzicije’ traga za odgovorima na ova pitanja sakupljanjem, konzerviranjem i predstavljanjem umetničkih dela i teoretskih praksi koje nalaze inspiraciju u ’tranziciji’. Na ovaj način, ’Virtuelni muzej tranzicije’ pospešuje negovanje kulture sećanja i podstiče javnu debatu o kulturnom nasleđu u nastajanju.“

 

OGLEDALO JE PORTRET AKTIVISTKINJE!