RWFund logo

RWFund logo

Jun

2015

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – juni 2015.

Broj grantova: 7

1. Centar za ženske studije, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta:  Ženske studije
 •  O projektu:  Podrška jednom od dva osnovna/obavezna kursa u okviru obrazovnog programa Centra sa fokusom na nastanak i istorijski razvoj feminističkih pokreta i teorija od kraja osamnaestog veka do početka devedesetih.

2. Udruženje Zajedeno, Novi Pazar

 • RSD:  296.592,00
 • Naziv projekta: Ženska istorija Novog Pazara otrgnuta od zaborava
 •  O projektu: Doprinos afirmaciji ženskog rada i postojanja kroz istraživanje o znamenitim ženama Novog Pazara (narodnim herojkama, prvim lekarkama, pravnicama, naučnicama, humanistkinjama, osnivačicama prvih ženskih zadruga, itd.)

3. IPAK Centar, Beograd

 • RSD: 75.000,00
 • Naziv projekta: Gostovanje umetnice Ane Hofner u okviru Letnje škole za seksualnosti, kulture i politike
 •  O projektu: Jedna od značajnih gošći-predavačica na ovogodišnjoj letnjoj školi je i Ana Hofner, umetnica, teoretičarka, performerka i mentorka koja živi i radi u Beču. Hofner koristi polje umetnosti kao poligon za proizvodnju kritičkog znanja, pre svega sa fokusom na kvir teoriji, studijama performansa i studijama vizeulne kulture.  Ona kroz svoj radove preispituje i produkciju i reprezentaciju, istraživačku metodologiju i komunikaciju kroz performativnu umetničku i teorijsku praksu – video, fotografija, instalacije.

4. Ženska mirovna grupa Pančevo

 • RSD: 200.000,00
 • Naziv projekta: Ženski dan Pančevo
 • O projektu: Organizovanje besplatnog i šire dostupnog sadržaja za žene  putem kog će sticati nova znanja i veštine i gde će se osećati bezbedno, kako u Pančevu, tako I u okolnim selima Dolovo, Banatski Brestovac i Omoljica.

5. Slobodna zona, Beograd

 • RSD: 225.000,00
 • Naziv projekta: Filmski festival Slobodna zona 2015
 •  O projektu: Slobodna zona kroz popularizaciju angažovane kinematografije, koja nije deo uobičajenog bioskopskog repertoara u Srbiji, otvara prostor za promociju, promišljanje i razumevanje aktuelnih društvenih pojava i problema, skreće pažnju javnosti u Srbiji na problem nepoštovanja ljudskih prava u različitim oblastima u čitavom svetu, i  pokreće javnu debatu i širi informacije o standardima, problemima i mogućim poboljšanjima ili rešenjima 

6. Centar Živeti uspravno, Novi Sad

 • RSD: 223.554,00
 • Naziv projekta:  Kontinuitet usluge personalne asistencije za četiri žene sa invaliditetom
 • O projektu: Obezeđivanje samostalnog života i povećanog građanskog učešća osoba s invaliditetom organizovanjem usluge personalne asistencije i doprinos izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada u smislu definisanja minimalnih standarda usluga za samostalni život.

7. Žene juga, Pirot

 • RSD: 280.400,00
 • Naziv projekta: Ženska medijateka
 • O projektu: Ženska medijateka podrazumeva podršku daljem radu i unapređenju Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno i izloženo blizu 2500 pisanih, audio i video radova o ženskim pitanjima u zemlji i svetu. Cilj projekta je promocija ženskog delovanja, edukacija žena o važnim pitanjima i širenje znanja koje su članice Žena juga stekle tokom Ženskih studija i na drugim seminarima, kursevima i edukacijama vezanim za žensko pitanje. Ciljna grupa su žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje