Novembar

2016

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – novembar 2016.

Broj grantova: 6

1. ARTTERROR, Beograd

RSD: 300.000,00

Naziv projekta: Dnevnik o biljkama

O projektu: Dnevnik o biljkama je dugometražni dokumentarno-eksperimentalni film. Filmom se želi da pokaže kako se digitalna tehnologija može odnositi prema prirodi, ali i to da smo direktno povezani sa prirodom i biljkama kroz kulturalne modele, kao i kroz praksu otpora i borbe za slobodu. Film sagledava nacionalne i seksualne stereotipe, razotkriva ih i pronalazi i tamo gde ih na prvi pogled ne bismo očekivali. Film je koncipiran regionalno, prevazilaženjem granica između zemalja bivše Jugoslavije kao aktom suprotstavljanja nacionalizmu, naročito u kontekstu rastućih tenzija na Balkanu i istorijskog revizionizma prisutnog poslednjih godina.

 

2. Neformalne grupe Koalicija za sekularnu državu, Beograd i Humanus, Novi Sad

RSD: 38.139,00

Naziv projekta: Prva humanistička konferencija: Učešće na Konferenciji predstavnica iz Srbije

O projektu: Organizator Konferencije je Centar za građansku hrabrost iz Zagreba, a iz Srbije su učestvovale neformalne grupe Koalicija za sekularnu državu i Humanus. Prva humanistička konferencija imala je za cilj unapređenje znanja o vrednostima humanističke misli, demokratskih i sekularnih načela, ljudskih prava, feminističke solidarnosti, građanske odgovornosti i hrabrosti. Humanistička konferencija predstavlja doprinos borbi protiv nacionalizma,klerikalizacije i verskog fundamentalizma koji ugrožavaju i relativizuju ljudska prava i temeljni princip jednakosti svih ljudi.

 

3. Neformalna grupa Kombinart, Šabac

RSD: 271.000,00

Naziv projekta: Žene, manjine i društvena stvarnost

O projektu: Projekat se bavi preispitivanjem i povećanjem nivoa svesti lokalne zajednice, kako šabačke tako i zapadne Srbije, o društvenoj stvarnosti u kojoj živimo a koja sve više postaje atmosfera netolerancije i netrpeljivosti. Projekat će ostvariti vidljivost kroz javni konkurs i izložbu, kao i preko medija preko kojih će se u javnosti otvoriti tema položaja pojedinaca i pojedinki u aktuelnoj društvenoj stvarnosti. Na konkurs se mogu javiti svi koji imaju nešto da kažu o društvenim tendencijama i o svom položaju u njima, uz poštovanje kulture tolerancije, nenasilja i borbe protiv diskriminacije i fašizma.

 

4. Panonska aktivistička organizacija – PAOR, Zrenjanin

RSD: 300.000,00

Naziv projekta: Vreme je za borbu, bez straha, dosta sam ćutala

O projektu: Projekat je usmeren na izvođenje uličnih akcija-performansa koji će proizići iz prethodnog razgovora i intervjua sa ženama-radnicama Romkinjama o rasnoj diskriminaciji i mobingu na radu. Organizaciija PAOR planira da kroz ovaj šestomesečni projekat okupi pet aktivistkinja/aktivista iz Zrenjanina, koje/i će uraditi (snimiti i transkribovati) dvadeset razgovora-intervjua sa Romkinjama ženama radnicama. U odnosu na snimljene razgovore i tekst transkripcije, sa temom rasne diskriminacije i mobinga na radu, pripremiće se performans (scenario, koreografija, audio/video materijal, kostimi) i izvesti ulične akcije u pet gradova u Vojvodini u saradnji sa bliskim organizacijama, grupama i pojedinkama iz tih gradova.

 

5. Alternativni centar za devojke, Kruševac

RSD: 191.980,00

Naziv projekta: Čitanje kao otpor serviranoj stvarnosti

O projektu: Fokus projekta usmeren je na direktan rad sa mladim ženama i devojkama, kroz dva paralelna programa “Čitalačko-diskusioni kružok” i “Angažovana stvarnost”. Realizacija prvog programa treba da omogući učesnicama upoznavanje sa feminističkim nasleđem kroz čitanje, istraživanje i diskusiju, dok drugi deo programa aktuelizuje društvene i političke probleme, te kreira reakcije usmerene ka široj javnosti.

 

6. Ženski prostor, Niš

RSD: 150.000,00

Naziv projekta: Da se i moj glas čuje! (Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma 2017)

O projektu: Projekat je osmišljen kao okosnica kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma 2017, koja će se sprovesti na teritoriji Srbije, od 8. marta, Međunarodnog dana žena, do 8. aprila, Međunarodnog dana Roma i Romkinja. Biće organizovane javne tribine u pet gradovai: Bujanovac, Kruševac, Pirot, Novi Bečej i Ljubovija. Teme o kojima će se razgovarati su rasizam u našem društvu i mehanizmi preko kojih on deluje (strah, nepoverenje u promene, nesolidarnost…) i načini da se to prevladava, i to upravo oni koje Romkinje koriste u sopstvenim životima. Kratak dokumetnarni film na osnovu razmišljanja, stavova i odluka Romkinja, koji će biti urađen od materijala sa tribina i Osmomartovskog marša, namenjen je široj javnosti.