RWFund logo

RWFund logo

Mart

2018

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

1. Žene u crnom

  • RSD: 32.000

Kontekst:Emina Rnjak je jedna od tri otpuštene radnice iz  celokupno ukinute higijenske službe u Turističko-sportskoj organizaciji u Prokuplju na osnovu državnog ukaza o primenama mera štednje i racionalizacije. Ona je takođe jedna od radnica koje su podnele tužbu za nezakonit otkaz. Na prvom rošištu, ispred Suda u Prokuplju, u znak solidarnosti sa Eminom protestvovalo je oko trideset aktivista i aktivistkinja, članova porodice, prijatelja, kolega i koleginica koji su se urgentno angažoval/e kako bi ukazali/le na zloupotrebe moći vladajućeg režima s jedne strane i s druge strane kako bi iskazali/le solidarnost sa Eminom. Okupljeni/ne su nosile/li transparente: Solidarnost sa radnicama, Radnice niste same, Pravo na dostojanstven rad, Solidarnost sa Eminom Rnjak.