RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2019

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – novembar 2019.

Broj grantova: 5

1. Ženske studije i istraživanja, Novi Sad

  • RSD: 130.000
  • Naziv projekta: Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu

Uz sužene prostore za akademkinje u državi, primetan je rast tendencije da se i žene koje uspevaju da zauzmu određena mesta u akademskim krugovima marginalizuju, odnosno da se njihov rad zanemaruje, sabotira i zaboravlja. Tako se i Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koji je osnovan 2003. godine i u kom su do sada odbranjene brojne master, magistarske i doktorske teze, našao u situaciji da se gasi.

Projekat Centar za ženske studijeodgovor je na sveprisutne totalitarne taktike zastrašivanja, zanemarivanja, prećutkivanja i omalovažavanja znanja produkovanog o ženama, za žene i od strane žena. Projekat se realizuje kao publikacija sa sabranim znanjima i iskustvima vezanim za rad Centra, kao i za srodne obrazovne programe i grupe koje se bore za ženska prava. Publikacija stoga predstavlja značajan doprinos očuvanju ženske akademske istorije.

 

2. Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika, Kragujevac

  • RSD: 264.000
  • Naziv projekta: Uprkos svemu

Dok je javnosti dobro poznato nekoliko slučajeva vređanja, zastrašivanja i bezbednosnih pretnji po izvestan broj novinarki i novinara, ova tema, s obzirom na represivan politički kontekst, svakako treba da zauzme mnogo značajnije mesto. Osnivačice organizacije Res Publika su novinarke, koje osim sopstvenih negativnih iskustava dobro poznaju pre svega lokalnu medijsku scenu i iskustva svojih koleginica koje se suočavaju sa mobingom, diskriminacijom i drugim vidovima represije.

Njihov projekat Uprkos svemuu vidu dokumentarnog filma donosi svedočanstva novinarki prvenstveno o kršenju njihovih radnih prava i prava na slobodu izražavanja, kao i o različitim vidovima nasilja kojima su izložene kroz svoju profesiju. Sveobuhvatnim pristupom fenomenu nasilja nad novinarkama, autorke teže da značajno doprinesu razumevanju medijskih mehanizama koji su ovu profesiju dovele u nezavidan položaj. Kombinujući svedočanstva novinarki i ekspertska mišljenja kroz istraživački pristup, ovaj film je hrabar odgovor na sistemsko sužavanje medijskih sloboda i novinarskog integriteta.

 

3. BeFem, feministički kulturni centar, Beograd

  • RSD: 216.400
  • Naziv projekta: BeFem Festival 2019 – I’m Every Woman 

Tokom protekle decenije, Festival BeFem se izdiferencirao kao važan događaj koji ne samo da pruža značajan prostor za feminističku akciju i razmenu nego predstavlja i autentičnu kulturno-umetničku platformu. Festival je u široj javnosti prepoznat kao hrabar, originalan i politički relevantan s obzirom na snažne napore usmerene ka čuvanju i snaženju ženskog pokreta.

Ovogodišnji festival je poslednji festival u dosadašnjem formatu i kombinuje rekapitulaciju prethodnih iskustava i odgovore na aktuelne pretnje ženama i ženskom pokretu, kao što su rastuće desničarske tendencije, rasizam, militarizam i nacionalizam. Uz to, ovogodišnji festival obuhvatiće razgovore o surogat majčinstvu, prostituciji, seksualnosti, migrantskim politikama, solidarnosti i feminističkim politikama, radnim pravima, ekologiji i brojnim drugim temama. Uz domaće i međunarodne gošće i sagovornice, festival obećava još jedno kvalitetno izdanje i glasan odjek feminističkih ideja.

 

4. Žene u crnom, Beograd

  • RSD: 300.000 
  • Naziv projekta: Studija o istraživanju uticaja klerikalizacije na seksualna, reproduktivna i radna prava žena u Srbiji

S obzirom na represivan uticaj fundamentalističkih faktora na ženska ljudska prava u Srbiji, već duže vreme postoji potreba za obimnim istraživanjem kakvo se predstavlja kroz ovu studiju. Jasno motivisano aktuelnim kontekstom u kome crkva u sprezi sa desničarskim grupacijama, državom i režimskim medijima sistemski ugrožava ženska prava, istraživanje je obuhvatilo razgovore sa 1050 žena iz četiri regiona u Srbiji.

Objavljivanje Studije o istraživanju uticaja klerikalizacije na seksualna, reproduktivna i radna prava žena u Srbiji i promocije Studije planirane u više gradova važan su doprinos kritičkom sagledavanju SPC i drugih klerikalnih grupa, ali i podsetnik na neophodnost otpora pogubnoj ratnohuškačkoj i nacionalističkoj retorici SPC koja svodi žene na bića koja rađaju nove vojnike. Projektu dodatnu težinu dodaje bogat istorijat Žena u crnom, koje se od ranih devedesetih godina bore protiv represije koju klerikalni krugovi nameću ženama.

 

5. Stanica servis za savremeni ples, Beograd

  • RSD: 55.554
  • Naziv projekta: Predstavljanje istraživanja „Kako žive umjetnice“ i razgovor o uslovima rada žena umetnica i kulturnih radnica

Sveopšta repatrijarhalizacija društva već decenijama sistematski ugrožava položaj žena, naročito u prostorima javnog delovanja poput kulture i umetnosti. Pozicije umetnica i radnica u kulturi najčešće podrazumevaju prekarne uslove rada i otežan pristup osnovnim radnim pravima poput prava na zdravstveno osiguranje ili plaćeno porodiljsko odsustvo. Neophodno je analizirati ovu situaciju, i njene uzroke i manifestacije, pa su ovakva istraživanja više nego dobrodošla.

Podržani projekat podrazumeva predstavljanje istraživanja „Kako žive umjetnice“ u okviru Kondenz festivala savremenog plesa i performansa 2019. Autorke istraživanja su riječke umetnice Nina Gojić i Tatjana Josimović. Njihova prezentacija u okviru Kondenza podrazumeva predstavljanje i razgovor o istraživanju i publikaciji, kao i izlaganje mobilnog murala. Ovaj događaj je prilika za konstruktivnu razmenu iskustava iz regiona i razgovore o načinima suprotstavljanja aktuelnim problemima sa kojima se umetnice i kulturne radnice svakodnevno nose.