RWFund logo

RWFund logo

Februar

2020

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2020.

Broj grantova: 13

1. Udruženje žena Peščanik, Kruševac

 • RSD: 299.000
 • Naziv projekta: Podrška ženskom aktivizmu u Rasinskom okrugu

Podrška radu Udruženja žena Peščanik na osnaživanju, samoorganizovanju, povezivanju i umrežavanju žena u Rasinskom okrugu u domenu ženskih prava i mirovnog aktivizma, kroz doprinos stabilnosti i kontinuitetu organizacijskog delovanja.

 

2. Neformalna grupa autorki 

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Razumevanje ekstremne desnice u Srbiji 

Istraživanje podrazumeva mapiranje i razumevanje ekstremno desne scene u Srbiji, političkih načela i funkcionisanja.

 

3. Impuls, Tutin 

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Festival ženskog prijateljstva 

Podrška regionalnom festivalu ženskog prijateljstva koji se održava od 2013. godine sa idejom da to bude mesto povezivanja i međusobnog osnaživanja  feministkinja iz Srbije, BIH, CG, Kosova i  Makedonije, mesto razmene iskustava proisteklih  iz dugogodišnje borbe protiv nasilja i diskriminacije, naročito u vremenu jačanja fundamentalističkih tendencija, mesto propitivanja i promišljanja novih strategija u borbi protiv nacionalizma, klerofašizma, kapitalizma, rasizma i homofobije. Festival daje prostor organizacijama i feministkinjama iz malih mesta  da se čuju, da predstave svoj rad i povežu se sa ženama iz regiona i jedini je feministički festival u regionu koji se dešava van glavnih gradova i ekonomskih centara, što je veoma važno za sve feministkinje i aktivistkinje koje žive i/ili rade u ovako izolovanim i konzervativnim zajednicama.

 

4. AKC Heroj Maričić, Kraljevo 

 • RSD: 235.040
 • Naziv projekta: Manifest iz našeg dvorišta 

Podrška aktivnostima Alternativnog kulturnog centra Heroj Maričić, jedinstvenog i neformalnog sigurnog aktivističkog prostora gde mladi ljudi koji žele da se kreativno izraze mogu da ostvare svoje ideje, prijatelji iz romskog kampa, uglavnom žene i deca, imaju pristup internetu i kulturnim sadržajima, istraživači lokalne kulture imaju prostor u kome mogu prenoćiti, razgovarati o istoriji, kulturi i politici Balkana, steći nove uvide, a najčeće i nove prijatelje. Kroz različite aktivnosti, neformalna okupljanja, radionice, kuvanje veganske hrane, deljenje hrane, prikupljanje odeće, obuće, školskog pribora i igračaka, deluje se na principima solidarnosti, međusobne pomoći i dopunjavanja. Projekat Manifest iz našeg dvorišta sastojaće se iz niza edukativnih aktivnosti i alternativnih sadržaja, sa ciljem da upravo mlade, koji su izloženi stereotipnim svetonazorima sredine i često imaju poteškoće u procesima emancipacije, upoznaju sa novim perspektivama i mogućnostima odgovora na stereotipe.

 

5. Centar za primenjenu istoriju, Beograd

 • RSD: 299.000
 • Naziv projekta: “POVEST(I) OTPORA – Neda Božinović”: Strip i Festival javne istorije posvećen Nedi Božinović

Kroz strip “Povest(i) otpora – Neda Božinović”  i jednodnevni Festival javne istorije koji će uključivati izložbu, predstavljanje stripa i javno vođenje „Kontinuitet otpora – Šetnja kroz feminističku istoriju“, Centar za primenjenu istoriju će podsetiti na kontinuitet feminističke i antifašističke borbe na ovim prostorima tokom XX veka. Priča o Nedi Božinović je prilika za podsećanje na istoriju feminističkog pokreta uoči i tokom II svetskog rata, značaj Antifašističkog fronta žena (AFŽ) i domete socijalističkog perioda kada je u pitanju jednakost muškaraca i žena, ali i uloge feminističkog pokreta u antiratnom otporu u Srbiji tokom devedesetih.

 

6. Centar za kulturnu dekontaminaciju 

 • RSD: 299.842
 • Naziv projekta: U tranziciji: Trans aktivizam i umetnost na postjugoslovenskom prostoru

RŽF je podržala ovaj projekat neformalne grupe koji će se realizovati u okrilju Centra za kulturnu dekontaminaciju i podrazumeva organizaciju trodnevne feminističke konferencije koja će okupiti 27 autorki i autora i posvećena je istoriji i politici transrodnog aktivističkog organizovanja i trans kulture u svim zemljama bivše Jugoslavije. Skup će se održati u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu tokom maja 2020. godine, a prilozi predstavljeni na konferenciji biće objavljeni u zborniku radova.

 

7. Udruženje Romkinja “Nada”, Aleksinac 

 • RSD: 267.100
 • Naziv projekta: Brak na drugi pogled

Ovaj tromesečni program nastoji da podstakne društvenu zajednicu Aleksinca da radi na prevenciji prisilnih brakova u romskoj zajednici. Prisilni rani brakovi su u okviru mađunarodne i nacionalne zakonske regulative okarakterisani kao krivično delo kršenja dečijih prava, ali njim se niko odgovorno ne bavi.

Ova faza programa obuhvata organizovanje interaktivnih kreativnih radionica za devojčice romske nacionalnosti, u saradnji sa relevantnim odgovornim akterima na lokalu, kako bi devojčice stekle uvid u svoja prava, posledice prisilnih brakova i mehanizme zaštite.

 

8Nezavisni filmski centar “Filmart”, Požega

 • RSD: 140.000
 • Naziv projekta: Priče iz mladosti

“Priče iz Mladosti” je umetničko-istraživački projekat koji podrazumeva istraživanje emancipatorskih poduhvata malih zajednica po pitanju radnih prava žena, a kroz nastavak rada sa ženama bivšim radnicama tekstilne fabrike „Mladost“ u Požegi. Projekat podrazumeva prikupljanje priča iz perioda njihovog rada u fabrici, kao i priča o njihovom današnjem položaju i statusu, i objavljivanje knjige priča sa foto-portretima radnica i izabranom foto-arhivom iz perioda rada fabrike, kao i javnu promocju i distribuciju knjige. Priče radnica su priče o emancipaciji žena, o radništvu, o borbi za jednakost, za ženska radnička prava, priče o izgradnji zajednice.

 

9. NENA – grupa za mir i prava žena, Leskovac 

 • RSD: 274.600
 • Naziv projekta: Naša radna prava

Podržani projekat nastoji da osnaži i podstakne žene i muškarce da javno i bez straha govore o nepravdama i diskriminaciji i da tako stvori prostor za svedočenja o eksploataciji u svetu rada, oslobadjanje od straha, građenje uzajamne podrške i solidarnosti radi prevazilaženja beznađa usled stalnih ucena, nesigurnosti i ranjivosti u svetu rada. Cilj je motivisanje radnica i radnika da se više uključe u borbu za svoja radna prava, ne bi li imali više uticaja na promenu Zakonskog okvira iz oblasti radnog prava.

 

10. Umetnička grupa Hop.La!, Beograd

 • RSD: 266.250
 • Naziv projekta: Otvaranje Čitaonice “Ekatarina Pavlović”, Markovac

Knjižni fond Čitaonice “Ekatarina Pavlović” nosiće ime po prvoj pismenoj meštanki Markovca i predstavlja nastavak rada na stvaranju društvenog centra na raspolaganju seoskoj zajednici. Fokus je na deci, njihovim nastvnicama/cima, roditeljima i komšijama. Uskraćena za kulturne sadržaje, deca koja žive na selu na većem su udaru neselektovanih sadržaja kojim ih bombarduju televizija, internet i tržište proizvoda za decu (odeća, igre i igračke koje reprodukuju nasilnu svakodnevnicu uniformnih rodnih uloga). Ovaj projekat, primenom postulata feminističke pedagodije i afirmisanjem naslova koji pružaju rodno uravnotežen pogled na književnost i upoznavanje književnih likova koji problematizuju patrijarhalne stereotipe, meštane Markovca, sela od oko 3000 stanovnika u kome inače nema biblioteke, animira čitalačkim aktivnostima, jača njihove njihove kulturne i građanske kapacitete, i okuplja ih u promišljanju pravednije mikro i makrozajednice.

 

11. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: KundK (Knjiga & kritika)

Projekat K&K se realizuje na sajtu RK LINKS, a započet je 2017. godine. Cilj je kritičko čitanje produkcije knjiga u područiju bivše Jugoslavije  i to upravo onih knjiga koje se tiču zajedničke sudbine ovog regiona. Isto tako, osvetljava se i kulturno-društveno-politički underground koji postoji izvan fokusa mainstream medija, a važan je za razumevanje aktuelnih procesa. Cilj je izgradnja jedne alternatvine mreže za evaluaciju književne produkcije ovog regiona, a čine je mlade kritičarke/ri kao i autorke/ri. Krajnji učinak projekta bio bi afirmacija tema koje su od presudne važnosti za javnu debatu u postratumatskom društvu, a koje su kao takve potisnute na marginu.

 

12. Fond za humanitarno pravo, Beograd 

 • RSD: 130.480
 • Naziv projekta: ArchiWar – Priče i sećanja o genocidu u Srebrenici

Ovaj projekat je umetničko-aktivističkog karaktera i bavi se obeležavanjem i podizanjem svesti o genocidu u Srebrenici, a namenjen je opštoj populaciji, posebno mladima (15-35 godina). Nakon analize dokaznog materijala i kreiranja informativnih ilustracija, biće organizovana izložba radova u Beogradu, kao i njena online verzija.

 

13. Ženski prostor, Niš

 • RSD: 30.000 
 • Naziv projekta: Održavanje sajta Mesec romskog ženskog aktivizma www.mrza.info

Podrška naporima Romske ženske mreže u dokumentovanju i čuvanju romske aktivističke istorije putem sajta Mesec romskog ženskog aktivizma www.mrza.info. Sajt funkcioniše kao baza sadržaja u vezi sa Mesecom romskog ženskog aktivizma, a takođe predstavlja važan resurs organizacija i inicijativa koje čine Romsku žensku mrežu za  dokumentovanje aktivnosti.