RWFund logo

RWFund logo

Avgust

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Udruženje Romkinja „Nada“, Aleksinac
RSD: 
150,000

Usled pogoršanja situacije i ponovnog uvođenja vanrednog stanja u Aleksincu usled pandemije, RŽF je podržala Udruženje Romkinja „Nada“ u preventivnom delovanju protiv širenja virusa. Grupa je ovom prilikom podelila higijenske pakete u naseljima Žitkovac i Prćilovica, gde žive desetine romskih porodica, od kojih su mnoge bez adekvatnih uslova za život. Ovime grupa nastavlja brigu o svojoj neposrednoj zajednici u kojoj smo ih i ranije podržavale, a koja je praćena i informisanjem ugroženih porodica o merama zaštite od virusa. Kontinuirana briga o marginalizovanim ljudima, u nedostatku sistemske podrške, ostaje izuzetno važan zadatak, pogotovo u aktuelnoj situaciji.