RWFund logo

RWFund logo

Decembar

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 2

Udruženje Grupa “Izađi”, Novi Sad

RSD: 132.000

Tokom pandemije, Grupa “Izađi” usled niza specifičnih okolnosti beleži intenzivnije potrebe LGBTQI zajednice za psihološkom podrškom i prepoznaje potrebu svojih volonterki/a za dodatnom obukom i razvojem svog mladog psihološkog savetovališta. RŽF ovim putem pruža podršku udruženju u naporu da pruži pravovremenu i adekvatnu podršku LGBTQI zajednici u svojoj sredini, imajući na umu da je potreba za ovakvim mehanizmima dodatno važna u aktuelnom kontekstu date sredine kada progresivne snage bivaju sistemski oslabljenje, čime LGBTQI zajednica gubi važne saveznice/ke.

 

Uspešne žene Kostolca

RSD: 17.000

Problem nasilja nad ženama nastavlja da bude problem i na nivou pravosuđa, gde žene koje su preživele nasilje ponekad bivaju retraumatizirane, i ne samo da često ne pronalaze zadovoljenje pravde već i same ponekad bivaju kažnjene pod određenim okolnostima. Dodelom ovog urgentnog granta Uspešnim ženama Kostolca, RŽF je pružio podršku ženi koja je kažnjena zbog samoodbrane u situaciji nasilja koje je doživela na radnom mestu.