RWFund logo

RWFund logo

Jun

2021

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2021.

Broj grantova: 12

1. Autonomni Festival Žena i Sloboda nema cenu, Novi Sad

 • RSD: 288.000
 • Naziv projekta: Autonomni festival žena – AFŽ 2

Autonomni Festival Žena nastaje u Novom Sadu 2020. godine u cilju regrupisanja aktivističkih feminističkih snaga u Novom Sadu i Srbiji, kao ulično promovisanje kulture nenasilja putem cross-političkih i medijskih pristupa. Iz prvog izdanja festivala nastao je Protestni hor. AFŽ akronim Antifašističkog Fronta žena organizatorke uzimaju u znak razumevanja istorijskog rada žena na čijem su istorijskom i političkom kontinuitetu. Rekonstrukcija Ženski fond podrškom drugom izdanju festivala, fokusiranom na temu Ženski kolektivi, želi da doprinese feminističkom osvajanju javnih prostora, daljoj artikulaciji lokalnog i šireg feminističkog organizovanja i saradnje, te negovanju na kontinuitet sećanja na progresivne ženske inicijative.  

2. Centar za podršku lokalnoj zajednici Mome, Pirot

 • RSD: 258.000 
 • Naziv projekta: Borba za reke – ženski ugao

Projekat podrazumeva snimanje dokumentarnog filma u trajanju do 30 minuta o ženama koje su se srčano i glasno suprotstavile izgradnji minihidrocentrala na staroplaninskim rekama na kojima su odrastale, nakon dugogodišnjeg protestovanja za politička i ekonomska prava žena. Njihove životne priče su različite, ali ih spaja svest o opštem dobru i hrabrost da se suprotstave njegovom otimanju, kao i čvrsto uverenje da je vredno boriti se. Rekonstrukcija Ženski fond podrškom ovom projektu želi da doprinese široj kontekstualizaciji i artikulaciji pređašnjih emancipatorskih poduhvata koji su oblikovali današnje ekološke borbe koje predvode žene. 

3. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture, Beograd

 • RSD: 199.500
 • Naziv projekta: Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture (25/21)

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture je jedini časopis u Srbiji koji kao specifičan fokus ima feminističku teoriju i proizvodnju feminističkih znanja. Iako usmeren na polje akademskog znanja, svojim političkim angažmanom, objavljivanjem tekstova koji ukazuju na značaj i važnost feminističkih istraživanja i kritika, časopis čini vidljivim feministički rad kako u akademskom svetu tako i u društvu u celini. Pored štampanog izdanja, svi tekstovi časopisa su dostupni i preko web stranice časopisa sa koje se mogu besplatno preuzeti. Podrškom objavljivanju novog broja časopisa RŽF teži da doprinese kontinuitetu produkcije i diseminacije feminističkih znanja. 

4. Hleb teatar, Beograd

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Predstava “Marija Ručara”

Nepravedno zaboravljeno delo srpskih nadrealističkih pesnika Dušana Matića i Aleksandra Vuča “Marija Ručara” predstavlja inspirativnu građu za kreiranje predstave koja u sadašnjem vremenu snažno progovara o položaju žene, radnice samohrane majke, sada u “raljama” neoliberalnog kapitalizma, i predstavlja jasan krik obespravnjene žene, svih Marija Ručara onda i sad. RŽF podržava razvoj ove predstave koja obećava slojevito čitanje položaja žene u različitim istorijskim kontekstima i podstiče na učenje.

5. Iz kruga Niš

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Podržana, osnažena i samostalna

Ciljevi projekta su osnaživanje i podrška ženama sa invaliditetom koje žive same, bilo da je to njihova odluka ili da su ostale same usled životnih okolnosti. Projekat će se realizovati na teritoriji grada Niša. Podrška ženama sa invaliditetom će biti pružana kroz terenski i online rad tako što će stručnjakinje angažovane u organizaciji Iz kruga Niš pružati informacije ženama sa invaliditetom o dostupnim uslugama socijalne zaštite, o njihovim pravima, pružati im psihološku podršku u procesima njihovog osamostaljivanja ili prilagođavanja na nove okolnosti življenja i prevazilaženja krize, kao i davati im neke praktične savete u vezi sa vođenjem domaćinstva prilagođeno njihovoj vrsti invaliditeta, fizičkim i intelektualnim mogućnostima. RŽF pruža podršku pobrojanim aktivnostima u sklopu širih ciljeva podrške samostalnom životu žena sa invaliditetom. 

6. Le Studio, Beograd

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Princeze sa stavom

Projekat “Princeze sa stavom” osmišljen je sa ciljem razvijanja kritičkog razmišljanja i samosvesti kod dece uzrasta od 7 do 14 godina koja žive u prigradskim naseljima i manjim mestima. Projekat podrazumeva osmišljavanje i izvođenje interaktivne predstave u tehnici pozorišta senki koja će se bazirati na ideji novog čitanja starih bajki – tumačenje tradicionalnih bajki kroz prizmu rodne ravnopravnosti sa posebnim krtičkom osvrtom na tradicionalne narative koji promovišu patrijahalne obrasce, autoritarnost i hijerarhiju. Osmišljavanje inovativnog sadržaja odigraće se tokom kreativnih radionica u kojima će učestvovati deca osnovnoškolskog uzrasta na rezidenciji u KC Rumenka, dok će premijerno izvođenje predstave biti na festivalu “Verujete li u bajke?” u KC Rumenka. RŽF podržava težnje ovog projekta da radi na preispitivanju patrijarhalnih obrazaca i promoviše rodnu ravnopravnost od ranog uzrasta. 

7. Push-back Mapping Collective, Beograd/transnacionalni kolektiv

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta:  Push-back mapping

Push-Back Mapping je transnacionalni projekat online dokumentovanja i razotkrivanja sistematskog nasilja i push-backova na unutrašnjim, spoljašnjim i eksternalizovanim granicama Evropske unije. Cilj ove mape je povećavanje vidljivosti sistemskog narušavanja ljudskih prava, praksi ilegalnih izbacivanja i onemogućavanja pristupa azilnoj proceduri i međunarodnoj zaštiti, kao i izlaganja migranata psihičkom i fizičkom nasilju, kao i smrti. RŽF podržava ovaj projekat kao oličenje transnacionalne solidarnosti u naporima da doprinese podršci ljudima u pokretu, informisanju medija, civilnog društva i šire javnosti o nasilju nad ljudima u pokretu, kao i da doprinese zaustavljanju takvih praksi. 

8. Udruženje građana Hora, Beograd

 • RSD: 198.670
 • Naziv projekta: Dokumentarni film “Boro/Ramiz”

U fokusu filma “Boro / Ramiz” nalazi se priča o Palati omladine i sporta u Prištini, nekadašnjem sportsko-kulturnom centru “Boro i Ramiz”. Njegova sudbina korespondira sa istorijom ovih prostora, od bivše Jugoslavije do stvaranja novih nacionalnih identiteta, delujući kao sočivo za razmatranje složenih pitanja vezanih za kolektivno i lično sećanje i odnos prema kulturno-ideološkom nasleđu. Rediteljka filma uspostavlja dijalog sa nekoliko generacija građana Prištine u nameri da prezervira sećanja na relevantan javni prostor i istoriju zgrade pre najavljene rekonstrukcije. Uključuje svoje lično iskustvo sa zgradom i specifičnu žensku perspektivu. RŽF podržava autorku u pripremnim fazama razvoja filma koji najavljuje istraživački, kritički, emotivan, ali i promišljen tretman kulturne i političke memorijalizacije. 

9. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 120.000
 • Naziv projekta: Kontraudar – Restrikcija slobode govora i politička manipulacija medijima u Srbiji na primeru Slučaja Ugričić (III faza)

Da bi se razumela intencija projekta, neophodno je strukturno opisati politiku i vreme kojim će se projekat baviti. U pitanju je 2012, kada je u Srbiji pokrenuta medijska predizborna kampanja za predsedničke izbore, na kojima će Boris Tadić izgubiti. Ovu kampanju obeležila je afera u čijem središtu se nalazio intelektualac Sreten Ugričić, tadašnji direktor Narodne biblioteke Srbije. Tim stručnjaka  istraživao je razne  aspekata ovog događaja i napisao tekstove tekstove koji su objavljeni u knjizi “Sreten Ugričić: pisac, astronom, terorista”. Ovim grantom RŽF podržava RK Links i autorski tim u daljoj promociji dosadašnjeg rada i predstavljanju srpskoj, regionalnoj i međunarodnoj javnosti studiju slučaja karakterističnog za izneverenu ili sprečenu reformu Srbije kao poraženog opustušenog post-konfliktnog pred-demokratskog društva i regresije (političke, kulturne, moralne) takvog društva u plemenski autoritarni populizam.

10. Neformalna umetnička grupa, Sevđulje Ramadani i Božidar Stojkov, Novi Sad

 • RSD: 260.000
 • Naziv projekta: Nevidljiva beba

Kratak dokumentarni film “Nevidljiva beba” donosi priču mlade Romkinje koja je u drugom stanju, čiju porodicu je ratna situacija na Kosovu 1999. naterala da nađe drugi dom. Trenutno žive u Velikom Ritu, koje je neformalno romsko naselje u Novom Sadu. Cilj ovog projekta je da se učine vidljivijim inetrno raseljena lica koja nisu uspela da reše svoj pravni status, zbog čega su nevidljivi, živeći na margini našeg društva. RŽF pruža podršku razvoju ovog dokumentarca zbog autentične autorske perspektive i jasno iskazanih namera za demaskiranje sistemskog i višedecenijskog rasizma i marginalizacije romske populacije. 

11Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad

 • RSD: 151.000 
 • Naziv projekta: Volontersko-studijski kamp „Stručica“

Osnovna ideja projekta jeste okupljanje grupe mladih žena i devojaka sa i bez aktivističkog iskustva oko aktivnosti volonterskog i studijskog karaktera na temu fašizma i antifašizma nekad i sad. Volontersko-studijski kamp će biti organizovan u Beočinu: radni deo kampa će se baviti unapređenjem prostora u okolini napuštenog spomenika partizanima Stanku Paunoviću Veljku, Đorđu Markoviću Đilasu i Zencelu Hunjadiu zvanom Kurir Franja pod nazivom „Stručica“, a studijski deo obuhvata susrete sa pojedincima/kama koji se na različite načine bave pružanjem otpora različitim oblicima fašizma. RŽF podržava ovu inicijativu kako zbog negovanja smislenog volonterizma, tako i zbog oživljavanja zanemarene partizanske spomeničke kulture i sećanja na antifašistički otpor. 

12. Žene u crnom, Beograd

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Pamtimo antiratni otpor 1991!

Trideset je godina antiratnog otpora u Srbiji, 1991-2021. Povod je podsećanje, pamćenje i obeležavanje važnih činova i datuma iz  istorije antiratnog otpora u Srbiji. U istoriju će se upisati prakse, inicijative i činovi koji su prećutani, potisnuti ili marginalizovani. Aktivnostima u okviru projekta upoznaćemo javnost i sačuvati u trajnom sećanju izuzetno značajne antiratne inicijative u 1991/92 (građanske antiratne akcije, ženske antiratne inicijative, pobune dezertera i prigovarača savesti, umetničke inicijative itd). Projekat je namenjen celokupnom građanstvu, posebno mladima i civilnom društvu u Srbiji i regiji.