RWFund logo

RWFund logo

Avgust

2022

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 3

Društveni centar Oktobar, Beograd

RSD: 149.768

Kao retko okupljalište levih, feminističkih, zelenih i drugih progresivnih ideja i akterki/a, DC Oktobar predstavlja važan prostor za delovanje aktivistkinja i aktivista. Prostor funkcioniše na principima samoodrživosti i donacija zajednice, što je otežano usled ekonomskih posledica pandemije koronavirusa. RŽF ovim grantom podržava DC Oktobar u rešavanju urgentnih finansijskih pitanja i nastavku neometanog borbenog rada. 

Asocijacija Duga, Šabac

RSD: 150.000 

Uoči Europrajda, LGBTQIA zajednica suočava se kako sa pritiscima javnosti, pre svega desnice i klerikalnih struktura, tako i sa dizanjem prašine oko izbijanja virusa majmunskih boginja, pri čemu postoje brojne dezinformacije ili nedostatak informisanosti, kako u široj javnosti, tako i među pripadnicima/ama LGBTQIA zajednice. RŽF ovim grantom podržava Asocijaciju Duga u preventivnim i informativnim aktivnostima vezanim za majmunske boginje.

Ženski centar Užice

RSD: 119.100

U izostanku dovoljne podrške drugih donatora, Ženski centar Užice suočava se sa problemima u održavanju osnovnih aktivnosti, uključujući rad Retexa, njihovog centra za reciklažu tekstila koji upošljava marginalizovane žene. RŽF ovim grantom podržava ŽCU u amortizaciji uslova rada u vreme iščekivanja druge predviđene podrške, želeći da doprinese njihovom kontinuiranom radu.