RWFund logo

RWFund logo

Februar

2023

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – februar 2023.

Broj stipendija: 3 

1. Stipendistkinja: Andreja Stanković

  • RSD: 62.000 

Stipendija se dodeljuje za pokrivanje dela školarine za master program Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

2. Stipendistkinja: Olivera Vujić

  • RSD: 100.000 

Stipendija se dodeljuje aktivistkinji za deo troškova programa sistemske porodične psihoterapije. 

3. Stipendistkinja: Viktorija Zdravković

  • RSD: 37.000

Stipendija se dodeljuje za pokrivanje troškova master rada na programu Master studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.