RWFund logo

RWFund logo

Direktni SF grantovi


2015 (18 grantova)

Žene juga, Pirot

 • Iznos: RSD 15.860
 • Troškovi sudskog tumača za ženu žrtvu višestrukog nasilja koja je raseljena migrantkinja.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 128.337
 • Nastavak podrške zanemarenim žrtvama poplava: Mladenovac.

Jelena Marković, Beograd

 • Iznos: RSD 10.500
 • Troškovi učešća na Women’s Leadership Institute on Peace and Security u Istanbulu.

Incest Trauma Centar, Beograd

 • Iznos: RSD 300.000
 • Izrada prve Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnom zlostavljanju dece u Republici Srbiji.

Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • Iznos: RSD 26.040
 • Putni troškovi za dolazak aktivistkinja na osmomartovski marš u Beogradu.

UG Ravnopravnost, Zrenjanin

 • Iznos: RSD 5.000
 • Putni troškovi za dolazak aktivistkinja na osmomartovski marš u Beogradu.

UG Ravnopravnost, Zrenjanin

 • Iznos: RSD 6.000
 • Doplata putnih troškova za dolazak aktivistkinja na osmomartovski marš u Beogradu.

Udruženje Roma Novi Bečej

 • Iznos: RSD 3.600
 • Putni troškovi za dolazak aktivistkinja na osmomartovski marš u Beogradu.

Udruženje žena Peščanik, Kruševac

 • Iznos: RSD 4.000
 • Putni troškovi za dolazak aktivistkinja na osmomartovski marš u Beogradu.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 51.000
 • Nastavak podrške zanemarenim žrtvama poplava: Mladenovac i Marinkova Bara.

Osvit, Niš

 • Iznos: RSD 306.000
 • Institucionalna podrška SOS telefonu na romskom i srpskom jeziku.

BeFem za neformalnu grupu V(j)eštice

 • Iznos: 245.590
 • Lezbejski marš/Dyke March

Mreža za Evropski Ženski Lobi

 • Iznos: RSD 327.000
 • Bilten Mreže za EWL, informativno edukativna dvonedeljna elektronska publikacija i štampanje Godišnjeg izveštaja Opservatorije.

Danijela Usković, Pirot

 • Iznos: RSD 10.500
 • Stipendija za studijsku posetu Beogradu, u okviru programa Solidarnost romskih devojaka i devojčica.

Udruženje Zajedno, Novi Pazar

 • Iznos: RSD 18.640
 • Razmena znanja i iskustava Ervine Dabižinović sa članicama tima koje rade na projektu „Ženska istorija Novog Pazara otrgnuta od zaborava“.

Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • Iznos: RSD 53.000
 • Institucionalna podrška za dva meseca.

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, Beograd

 • Iznos: RSD 40.000
 • Putni troškovi za aktivistkinje za učešće na predavanju i seminaru u Beogradu sa Džudit Batler u okviru konferencije „Od kolektivnog angažmana do protesta“.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 35.600
 • Nastavak podrške zanemarenim žrtvama poplava: naselje na Vidikovcu i Mladenovac.

2014 (17 grantova)

Žene juga, Pirot

 • Iznos: RSD 46.480
 • Projekcija u četiri grada participativnog videa “Digitalne priče za transformaciju“

SOS Vranje

 • Iznos: RSD 60.000
 • Podrška za školovanje klijentkinje SOS

Asocijacija “Mreža za Evropski Ženski Lobi”

 • Iznos: RSD 321.000
 • Podizanje svesti javnosti o položaju žena u Srbiji i Evropi i informisanje o aktivnostima Mreže

SOS Vlasotince (fiskalni sponsor neformalne inicijative)

 • Iznos: RSD 256.000
 • Solidarna akcija za obeležavanje genocida u Srebrenici “Beograd-Srebrenica biciklom” kroz pridruživanje Maršu mira i lokalne akcije u Srbiji.

Ženski glas Priboja

 • Iznos: RSD 299.500
 • Osnaživanje žena srednje starosne dobi koje su u vreme tranzicije ostale bez posla, solidarno povezivanje sa ženama sličnog iskustva u regiji, jačanje ideje samoorganizovanja radnica.

Uzbuna, Beograd (fiskalni sponzor za neformalnu grupu (“7. mart”)

 • Iznos: RSD 72.331
 • Razmena sa ženama iz Bosne i Hercegovine koje su aktivne na ulicama i na plenumima u aktuelnim društvenim pokretima i borbama.

Regionalni centar za manjine

 • Iznos: RSD 299.880
 • Zakup prostora za realizaciju aktivnosti

Udruženje Skaska, Zrenjanin

 • Iznos: RSD 70.000
 • Deo troškova gostovanja predstave “Prst” u Zrenjaninu

Incest Trauma Centar, Beograd

 • Iznos: RSD 220.400
 • Učešće na sajmu knjiga i Sajmu obrazovanja Zvonce sa ciljem organizovanja Nedelje prevencije seksualnog nasilja.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 631.000
 • Podrška ljudima u poplavljenim područjima u organizaciji RŽF

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 801.000
 • Podrška ljudima u poplavljenim područjima u organizaciji RŽF

…Iz kruga – Vojvodina, Novi Sad

 • Iznos: RSD 228.033
 • Institucionalna podrška

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 46.776
 • Podrška ljudima u poplavljenim područjima u organizaciji RŽF

Žene za mir, Leskovac

 • Iznos: RSD 150.000
 • Institucionalna podrška

Jelena Savić

 • Iznos: RSD 10.000
 • Zakup prostora za realizaciju aktivnosti

Alternativni centar za devojke Kruševac

 • Iznos: RSD 47.000
 • Institucionalna podrška

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • Iznos: RSD 10.270
 • Podrška ljudima u poplavljenim područjima u organizaciji RŽF

2013 (23 granta)

1. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd

 • RSD 250.680
 • Testiranje i promovisanje u institucijama primene novog Zakona o prebivalištu i boravku građana kroz pomoć ženama iz Romskih naselja u dobijanju ličnih dokumenata

2. Act Women, Beograd

 • RSD 122.040
 • Institucionalna podrška

3. Centar za devojke, Niš

 • RSD 75.000
 • Institucionalna podrška

4. Žene juga, Pirot

 • RSD 10.000
 • Štampanje džepnih kalendara sa portretima aktivistkinja (međunarodnih i lokalnih) povodom proslave 8. marta

 5. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD 153.700
 • Nastavak edukativnog programa (od 2012.) na temu interkulturalne i međuetničke solidarnosti –radionice koje vode Romske ženske aktivistkinje uz podršku Žena u crnom

 6. Autonomni ženski Centar, Beograd

 • RSD 249.750
 • Podrška partnerskom programu “ Dostojanstvo, Integritet i Bezbednost žena” i doprinos akcijama zagovaranja devet ženskih grupa na lokalnom nivou

 7. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD 65.000
 • Sastanak Romske ženske mreže Banata

8. Peščanik, Kruševac

 • RSD 100.000
 • Seminar na temu unapređenja zaštite žena od nasilja – razmena iskustava i praksi aktivistkinja  iz Srbije sa gošćama iz Austrije

9. SOS Vlasotince (fiskalni sponzor neformalnoj grupi)

 • RSD 255.820
 • Akcija solidarnosti “Biciklom do Srebrenice”

10. Centar za ženske studije, Beograd

 • RSD 8.625
 • Distribucija knjige “Žarana Papić: Tekstovi 1977-2002” (i osmomartovke mape aktivnosti) u 50 biblioteka u Srbiji

11. Romski centar za žene i decu  DAJE, Beograd

 • RSD 280.500
 • Nastavak programa testiranja i promovisanja u institucijama primene novog Zakona o prebivalištu i boravku građana kroz pomoć ženama iz romskih naselja u dobijanju ličnih dokumenata

 12. Centar za istraživanja u kulturi “Ogledalo”, Novi Sad

 • RSD 248.000
 • Serija teorijskih i praktičnih umetničkih radionica na temu feminističkog performansa

 13. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD 200.000
 • Podrška procesu strateškog planiranja Romske ženske mreže Banata

 14. Ženski centar Užice

 • RSD 80.000
 • Gostovanje Romskih ženskih aktivistkinja iz grupa “Osvit” (Niš) i “Pralipe” (Pirot) u cilju promovisanja i podizanja svesti o Romskom ženskom aktivizmu među Romkinjama i predstavnicama/cima lokalne samouprave u Užicu

 15. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD 10.000
 • Organizacija sastanka i razmene iskustva Romskih ženskih aktivistkinja iz Novog Bečeja sa predstavnicama/cima Mreže Fondacija za mir prilikom njihovog gostovanja u Srbiji

16. SOS Vlasotince

 • RSD 12.000
 • Deo troškova učešća dve aktivistkinje na VAWE konferenciji u Sofiji, Bugarska.

 17. Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad

 • RSD 10.000
 • Deo troškova učešća dve aktivistkinje na VAWE konferenciji u Sofiji, Bugarska.

 18. Podrška školovanju Jelene Jovanović, dugogodišnje Romske ženske aktivistkinje u Vojvodini

 1. RSD 46.725

 19. Incest Trauma Centar, Beograd

 • RSD 200.224
 • Podrška organizovanju “Nedelje prevencije seksualnog nasilja” na Sajmu knjiga

 20. “Živeti uspravno”, Novi Sad

 • RSD 206.000
 • Deo troškova za personalnu asistenciju i iznajmljivanje stana za Maci Obrovački, umetnicu i dugogodišnju aktivistkinju u osnaživanju osoba sa invaliditetom

 21. “Danica”, Pančevo

 • RSD 150.000
 • Završna faza dugogodišnje podrške grupi u organizovanju i vođenju radionica za žene u Romskim naseljima

 22. Udruženje Roma Novi Bečej

 • RSD 20.000
 • Učešće aktivistkinja Romske ženske mreže Banata u akciji građanske solidarnosti sa azilantima/kinjama smeštenim u Bogovađi, a protiv rasističkih napada na njih, kao i društvenog i institucionalnog zanemarivanja

 23. Ipak Centar Beograd

 • RSD 202.691
 • Učešće četvoro mladih aktivista/kinja na “Summer Institute for Sexualities, Culture and Politics” u Ohridu, Makedonija

Prethodni Direktni SF grantovi (2006-2012)

2012: 3.701.962 RSD (30 grantova)

2011: 3.410.245 RSD (45 grantova)

2010: 2.742.709 RSD (33 grantova)

2009: 2.875.532 RSD  (28 grantova)

2008: 1.508.750 RSD (25 grantova)

2007: 567.980 RSD (13 grantova)

2006: 71.225 RSD (1 grant)