RWFund logo

RWFund logo

Solidarne i nezaboravljene


organizacija: Žene juga

8. mart, Pirot, Ženska medijateka

  • 11:00 ulična akcija tokom koje će aktivistkinje Žena Juga podeliti letke u kojim se upozorava na položaj žena kod nas i u svetu i džepne kalendare sa likovima Klare CetkinRoze LuksemburgNede BožinovićŽarane Papić i Milice Petković – žena koje više nisu među nama, ali je njihov duh solidarnosti sa drugima itekako živ.
  • 12:00 polaganje cveća na grob Milice Petković. 
  • 17:00 u Ženskoj medijateci počeće revija dokumentarnih filmova o ženama, koja će trajati do 21:00.