RWFund logo

RWFund logo

#KDSTRN1 – PRIJAVITE SE!


Pozivamo vas da ukoliko znate zainteresovane osobe koje žele da prođu edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE prosledite ovaj poziv i prijavni formular.

formular_trakica

Pozivamo ljude iz cele Srbije da se prijave, obezbeđen je put, smeštaj i hrana. Tri dana teorijsko-praktične obuke. Osobe koje uđu u uži izbor biće obaveštene 30. juna. Prednost imaju ljudi koji žele da nastave rad na lokalnoj filantropiji, i da pokrenu akcije u svojoj sredini, male ili velike!

Plan rada:

  1. Seminar će se održati 7/9. jula u Beogradu
  2. Radionice 15/16. septembar u Beogradu
  3. Praktične akcije u oktobru, 30 osoba se deli na dve grupe, po 15 osoba u svakoj
  4. Konferencija za medije u novembru

Edukativna kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE se realizuje zahvaljujući finansijskoj pomoći Mama Cash fondacije iz Holandije.