RWFund logo

RWFund logo

Newsletter – april 2016

Pred vama je sedmi po redu newsletter Rekonstrukcije Ženski fond. Pratite naš rad, priključite se, donirajte!!!trakeetza
Mala revolucija

Rekonstrukcija Ženski fond je kroz program Generalna podrška podržala i Savetovalište za žene obolele od raka dojke – Jefimija iz Užica, grupu koja više od petnaest godina posvećeno radi na poboljšanju života žena ostvarivanjem njihovih prava, a pre svega prava na zdravlje.
Jefimija ima razrađen program sveobuhvatne, pravovremene i u ovom okrugu jedine dostupne psihosocijalne, iskustvene i informativne podrške ženama sa dijagnozom raka dojke, bilo da su novodijagnostifikovane, u toku oporavka ili recidiva i metastaza, kao i pojedinim članovima/cama njihovih porodica ili osobama za podršku.
Rodna dimenzija kao bitna odrednica zdravlja žena i isprepletanost problema zdravlja, nasilja i siromaštva, predstavlja područja koja Jefimija afirmiše u najvećoj mogućoj meri u radu sa ženama, kroz predavanja za javnost i saradnju sa zdravstvenim institucijama. Tokom prošlogodišnjeg rada na senzibilizaciji četrdesetčetvoro mladih lekarki/a i studentkinja/ata Medicinskog fakulteta iz Beograda, uvele su pojam roda, ukazale na rodnu uslovljenost bolesti, i napravile ‘malu revoluciju’ u lekarskim spoznajama u radu sa ženama. “Postoji neka pravilnost da posle izvesnog vremena od izlečenja i prestanka dolaska u Savetovalište, neke žene nisu u stanju da se odupru  uticaju  rodnih  šablona i održe promene koje su napravile da bi ozdravile. Neke se vraćaju u Jefimiju zato što žele da ojačaju iako su još zdrave, a neke kada uđu u metastatske bolesti. U tom smislu smo ušle u finije prepoznavanje rodnih ponašanja koja su vrlo bliska sa usvojenim uverenjima i verovanjima koja podsvesno oblikuju ponašanja.”
Njihove stalne aktivnosti obuhvataju i grupe samopomoći žena koje su preživele bolest i mogu da pomognu kroz upoznavanje sa procesom lečenja (kakve su očekivane procedure, šta je najteže fizički a šta psihološki, u kom trenutku najčešće opada kosa, gde nabaviti perike, itd.),  stručne zdravstvene i psihološke radionice, psihoterapiju, otvoreni telefon sa ciljem informisanja i psihološkog zbrinjavanja obolelih žena i njihovih porodica u fazama akutne panike, kao i kroz umetničke radionice kao vid pokretanja kreativnosti i relaksacije, pojačanog samopouzdanja i samopoštovanja.
Plan im je da aktiviraju lokalnu zajednicu tako što će pregovarati sa udruženjima taksista i frizera da članice Jefimije prevoze besplatno na hemioterapiju, odnosno da besplatno održavaju perike i pruže uslugu prvog friziranja kada kosa počne da raste. Povremene aktivnosti iskustvene podrške planiraju da prošire na bar dva grada zapadno od Užica, u kojima ima dosta obolelih žena – Prijepolje, Priboj i/ili Novu Varoš, sa ciljem da  povećaju dostupnost podrške ženama koje su geografski udaljene i ne mogu neposredno da koriste usluge  Jefimije.
Zvanični podaci Zavoda za javno zdravlje Užice  govore da  u Zlatiborskom okrugu i dalje postoji značajno manja stopa smrtnosti od raka dojke u odnosu na centralnu Srbiju i u tome se prepoznaje i uticaj Jefimije. Jednom smo sasvim slučajno prisustvovale razgovoru dve žene od kojih je jedna bila u fazi remisije karcinoma dojke. Pričala je komšinici da joj svi lekari sa kojima je „imala posla“ tokom perioda lečenja nisu pomogli koliko Jefimija. Žena nije znala ko smo i da li imamo ikakve veze sa ovom grupom. A nama je bilo važno da informacija stiže iz najvažnijeg izvora i potvrđuje da to što zajedno radimo, ima smisla. I za to nam ne treba nijedna čarobna alatka za „monitoring i evaluaciju“ da „odmeri“ kako stoje stvari.

trakeetza
Kritički život, proleće
Disciplinovanje funkcioniše kroz uključivanje i isključivanje, dok kontrola funkcioniše tako što su svi uključeni ali pitanje je kako.
Dakle, disciplinu zanima svojevrsna konstrukcija sebe/drugog subjekta/objekta, dok kontrola podrazumeva mikro-diferencijacije.
… zato što disciplina funkcioniše na nivou identiteta, dok kontrola funkcioniše na nivou intenziteta. 
Disciplina i kontrola su međusobno isprepletene i možda nekoherentne i različite, ali ne nužno nekompatibilne. I nastaju kroz sprege povratnih informacija a ne teleološkom progresijom… Ovo je Džazbir Puar koju ćete uskoro slušati/gledati/čitati u serijalu Izvori epistemologije: Kritički život, odmah posle Vendi Braun koju smo već najavile.
 trakeetza
Podrška je važna!
Jefimija 
”Generalna podrška od RŽF predstavlja suštinsku podršku našoj organizaciji, pogotovo u uslovima kada su sva naizgled ”osvojena” ženska ljudska prava i podrška da se ona ostvaruju u opasnosti da se potpuno ponište kroz  raznovrsne recidive sve sile ugrožavajućih društvenih tokova života kakvi su trenutno u Srbiji.
Podrška RŽF-a omogućila nam je da budemo u mnogo većoj poziciji komfora u odnosu na program redovnih aktivnosti koje smo uspešno realizovale. Istovremeno, ova podrška sama po sebi, implicira i razvoj organizacije. U tom smislu, mi smo prevazišle  razvojnu krizu zahvaljujući i finansijskoj, ali i logističkoj podršci kroz razgovore i nove perspektive i generalna podrška je u potpunosti urodila plodom. Rezultat je organizacija koja ima ojačane ljudske resurse i jasne ciljeve u svom radu. Generalna podrška nam omogućava da nismo prisiljene da pravimo bilo kakvu vrstu kompromisa koja se kosi sa našom misijom.
Podjednako značajna je i činjenica da kroz ovu podršku možemo da budžetno planiramo rad, a ne samo projektno, što je postalo jako teško obzirom na sve manje šanse da se dobije podrška kroz projekte iz različitih razloga. Dobar je osećaj kada imate zadatak da idete napred, da rastete, ali i dovoljno prostora i ‘vazduha’ da u tom naporu  ne  budete u grču i ne ostanete bez daha.
Ako radite i nemate problem da razmišljate da li ćete u narednom periodu imati sredstava za bilo koje troškove, onda imate i šansu da se ‘razmašete’ u radu.  A onda možete i dosta da postignete. To je za nas ova podrška”.

SlavicaSimić, Savetovalište za žene lečene od raka dojke ”Jefimija”


SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince
Vaša  podrška nam obezbeđuje održivost, sigurnost, podignut kapacitet organizacije i efikasnost u sprovođenju određenih aktivnosti. Mi na ovaj način efikasno i stručno radimo radionice u školama i našoj kancelariji. Nama je jako važno da kvalitetno uradimo planirane aktivnosti i ne razmišljamo da li smo finansijski sigurne i na taj način se vidi kvalitet naših aktivnosti koje su prioritet naše organizacije. Da nemamo vašu podršku ne bismo mogle da realizujemo i motivišemo mlade da prisustvuju na našim radionicama.

Svetlana Šarić, SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince 


Romski centar za žene i decu Daje
Generalna podrška od RŽF kao timu nam je bitna jer znamo da možemo da napravimo plan za godinu dana kome možemo celovito da se posvetimo. To znači da planovi mogu biti dugoročniji i trajniji i da možemo zaokružiti određeni proces i doći do vidljivog rezultata. To se pokazalo u procesima psihološke podrške ženama, u toku rada sa institucijama, pribavljanju dokumenata i praćenju sudskih postupaka. Generalnom podrškom možemo duže ostati u radu u pojedinim naseljima gde  situacija nalaže.
Na ličnom planu smo obezbeđene sa honorarima i to daje timu stabilnost, samim tim svaka od nas može planirati svoj napredak u pogledu sticanja novih znanja i veština.
Generalna podrška nam je najviše koristila za sigurnost u radu, prepoznatljivost, održivost naših aktivnosti, povezivanje i priznanje.

Nada Đuričković, Romski centar za žene i decu Daje

 trakeetza
Poplave 2014-2016
Intervencije Rekonstrukcije Ženski fond na terenu i informativne fandrejzing akcije ”Sestre to rade najbolje“ počele su kao naša pobuna protiv majskih arogancija i sejanja straha: Crkve, koja je optužila LGBT za pošast poplava, konzervativaca nacionalnog tipa koji su poslali poruku ženama da nose proju muškarcima na nasipima, države koja je primenila cenzuru na razmenu informacija i mišljenja među građanima. Naša politika solidarnosti se uvek zasniva na aktivizmu, saradnji, deljenju informacija, uključivanju i učenju jednih od drugih i ovo su naša i iskustva naših najbližih saradnica i saradnika.
I kad je sve to krenulo, ušle smo u jedan veliki nevidljivi svet: raseljeni, rasterivani, više puta poplavljeni ili pogoreli, ostareli uz urušavanje prava, sa astmatičnom malom decom, kancerima, srčanim udarima, svet udovica, brojnih porodica. Naselja neuslovna, na obodima, siromašna. Vidi se duga istorija zapostavljanja i isključivanja, a rešenje je da ostanu ili nevidljivi ili pod pretnjom. Sami se bore. Naše intervencije su njima neočekivane, a nama neobične: od kupovine kreveca do traženja odžačara i dizanja krova na dugačkim nogama iznad trošne kuće, lobiranja da se očisti kanal, da se nađe smeštaj i da se ne opstruiraju popravke.
Ovo je izveštaj koji se stalno razvijao tokom dvogodišnjeg rada i ponosne smo da ga podelimo sa vama: https://www.rwfund.org/kriticne-teme/poplave-2014-2016/poplave-2014-2016/Predstavljamo vam i publikaciju koja prikazuje proces saradnje grupe (tadašnjih) studenata arhitekture i Rekonstrukcije Ženski fond: Model privremenog stanovanja – Od koncepta do realizacije na primeru romskog naselja. Januara 2016. završeno je štampano izdanje, a kao virtuelno postavljeno na RŽF sajt – http://www.rwfund.org/2016/01/25/model-privremenog-stanovanja-od-koncepta-do-realizacije-na-primeru-romskog-naselja/Ova knjiga ima svoj život. Grupu studenata, sada već diplomiranih arhitekata, pozvali su iz BINE (Beogradska nedelja arhitekture) da predstave na izložbi projekat koji su radili sa nama i model kroz izložbu u maju. U međuvremenu rad je predstavljen i nagrađen u kategoriji Eksperiment/istraživanje na Salonu arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu koji je otvoren 29. marta do 30. aprila. U opštem je interesu da struka prepoznaje šta bi arhitektura u stvari trebalo da bude.Veliku zahvalnost dugujemo Oak fondaciji bez čije finansijske pomoći aktivnosti koje smo realizovale ne bi bile moguće. Hvala na poverenju i prepoznavanju i pružanju pomoći kada je ona najpotrebnija.
 trakeetza
Važan, snažan krug!
Rekonstrukcija Ženski fond tokom razvoja programske linije Feministička filantropija, istražuje, osluškuje i primenjuje šta i kako je najbolje da prikupljamo novac za žene i ženske grupe. Akcijom Sestre to rade najbolje trudimo se da podržimo konkretnu osobu, porodicu ili datu situaciju u kojoj se neka osoba nađe.
Potrebno je da ljudi obrate pažnju na značaj jedine lokalne ženske fondacije, koja tokom svih 11 godina rada distribuira novac širom Srbije. Potrebno je i da se mi otvorimo ka drugima, podelimo naša iskustva i potrebe, a potrebno je i da nas čuje veći broj ljudi koji sa malo ulaganja mogu da održe rad neke ženske grupe, podrže stipendiju za neku ženu, ili ulože u akcije koje mnogo znače.
Zato svakog meseca imamo donatorske večere koje pravimo da se povežemo sa prijateljicama i prijateljima, a mogućnost da upoznamo i neke nove ljude koji dodju sa našim prijateljicama/prijateljima otvara nove vidike! Razmena informacija i saveti su dragoceni.
Srećne smo i kad posle druženja imamo nove individualne donatorke/re koje/i veruju u naše napore da menjamo svet u kome žene treba bolje da žive. Zato male donacije a više ljudi čine naš krug snažnim i važnim, te i vas pozivamo da nam se odazovete i donirate!

trakeetza

Podržite i vi nas!
Rekonstrukcija Ženski fond nastavlja sa kampanjama i promocijom lokalne filantropije. Podstičemo naše prijateljice i prijatelje da razmisle o ulaganju u budućnost žena, ženskih grupa, kao i o ulaganju u jedinu žensku fondaciju u Srbiji. Nastavljamo da sakupljamo novac jer Žene su prisutne svuda i žene znaju kuda!Instrukcije za uplatu na tekući račun:
Naziv računa: Rekonstrukcija Ženski fond
Adresa: Braće Baruh 6/41, Beograd
Broj računa: 205-0000000185125-38
*** Svrha: donacija
PIB: 103330891
Matični broj: 17544420Sve banke traže da se odredi suma koju uplaćujete, i dan u mesecu kada hoćete novac da vam se skine sa računa.

Instrukcije za fiskalno sponzorstvo:
Ukoliko živite u Sjedinjenim Američkim Državama a želite da donirate Rekonstrukciji Ženskom fondu, možete to lako da uradite putem fiskalnog partnerstva koje RŽF ima sa Global Fund for Women. Vaša donacija se može odbiti od poreza. Da date donaciju pratite link > > >

 trakeetza
Od 19. septembra i posle 10 godina rada Fonda, na adresi RWFund.org vas čeka rekonstruisan Rekonstrukcija web sajt – čitajte, gledajte i konkurišite zajedno sa nama! Za još više sadržaja i još bržu razmenu, posetite i naše profile na mrežama Facebook, Twitter i YouTube!
rwfund.org

RWFund Facebook

RWFund Twitter

RWFund YouTube

Copyright © 2015 rwfund.orgOur mailing address is:office@rwfund.org