RWFund logo

RWFund logo

Završen Sajam organizacija civilnog društva

sajam 2010 1

Na ovogodišnjem dvodnevnom (10/11. jun) Sajmu organizacija civilnog društva u Beogradu predstavilo se 63 organizacije. Program sajma bio je koncipiran u dve celine:

1. Izložbeni prostor (štandovi na Trgu Nikole Pašića)
2. Prateći program (video i druge prezentacije, tribine, okrugli stolovi i radionice u Sali u prizemlju zgrade Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6 (mala sala skupštine grada)

Rekonstrukcija ženski fond , Mreža Žene protiv nasilja, Putujući feministički karavan  predstavljeni su na štandu Autonomnog ženskog centra.

U okviru pratećeg programa Sajma prikazan je dokumentarni film “Ako mrtve ustanemo” ( trajanje 18. minuta ), koji prati Putujući feministički karavan tokom odigravanja uličnog perfomansa u gradovima u Srbiji tokom kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” 2009. godine.

Podeljeno je preko 1000 pamfleta Mreže Žene protiv nasilja, Autonomnog ženskog centra i Rekonstrukcije ženskog fonda, deljene su publikacije, distribuirane informacije o servisima namenjenim ženama žrtvama nasilja u porodici i programima podrške, razgovarano sa medijima i koleginicama/ama.

Organizator Sajma je Agencija za saradnju sa NVO – Gradske uprave Grada Beograda. Ciljevi: povećanje vidljivosti rada OCD-a, uspostavljanje i unapređenje partnerstva, umrežavanje, aktivizam na lokalnom nivou, razmena, poboljšanje imidža i promocija rada OCD.

sajam 2010 3