RWFund logo

RWFund logo

KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE!

2017 sestre kampanja imageSR 02


Rekonstrukcija Ženski fond u okviru programa feminističke filantropije pokreće edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE.

Cilj kampanje je da problematizujemo pitanje novca koji je javan i gde se on troši a da se isto zapitamo gde individualno možemo da damo novac.

Mi uopšte ne učimo niti o značenju niti o upravljanju novcem, mi samo pričamo o novcu i kapitalizam ga uspostavlja kao društvenu vrednost, ali mi suštinski uopšte ne učimo o novcu i finansijski smo nepismene/i. Zato su ovakve edukacije važne. Kako to da ceo život radimo za malo ili mnogo a retko se zapitamo: PA GDE SE TAJ NAŠ NOVAC UTROŠI?

Zato pokrećemo edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE da bolje razumemo odgovornost prema novcu. (način na koji ga dobijamo, kako ga trošimo, kako izveštavamo o utrošenom novcu (princip transparentnosti).

Tokom edukativne kampanje planiramo da kroz seminar, radionice, praktične akcije, konferenciju za medije povežemo razne akterke i aktere koje/i se bave ovom značajnom temom. Kroz sam program edukativne kampanje proći će 30 ljudi različitih generacija, iskustva, geografskih pozicija i interesovanja kao i rodnog opredeljenja.

U okviru seminara nudimo mogućnost da se sazna: Šta je naš novac , novac od poreza? Koje sve informacije od javnog značaja građanke i građani mogu da traže? Koliko je transparentan budžet u našoj zemlji? Da li prijavljujemo korupciju ili smo deo te mašinerije?

U okviru radionica nudimo mogućnost da se sazna: Kako da isplanirate filantropsku akciju? Kako da osnažite svoje telo i glas? Kako i zašto radimo fandrejzing i šta je to ustvari? Kako funkcioniše Rekonstrukcija Ženski fond?

U okviru praktičnih akcija učesnice i učesnici će biti podeljeni u dve grupe od po 15 u svakoj i imaće zadatak da organizuju dve akcije pod nazivom SESTRE TO RADE NAJBOLJE! Ovo će biti praktična vežba gde će ljudi biti motivisani da ulože novac u neku od akcija koje učesnici i učesnice organizuju.

U novembru je planirana konferencija za medije gde ćemo vas informisati o zapažanjima, rezultatima!

Pozivamo vas da ukoliko znate zainteresovane osobe koje žele da prođu edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE prosledite ovaj poziv i prijavni formular.

formular_trakica

Pozivamo ljude iz cele Srbije da se prijave, obezbeđen je put, smeštaj i hrana. Tri dana teorijsko-praktične obuke. Osobe koje uđu u uži izbor biće obaveštene 30. juna. Prednost imaju ljudi koji žele da nastave rad na lokalnoj filantropiji, i da pokrenu akcije u svojoj sredini, male ili velike!

Plan rada:

  1. Seminar će se održati 7/9. jula u Beogradu
  2. Radionice 15/16. septembar u Beogradu
  3. Praktične akcije u oktobru, 30 osoba se deli na dve grupe, po 15 osoba u svakoj
  4. Konferencija za medije u novembru

Edukativna kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE se realizuje zahvaljujući finansijskoj pomoći Mama Cash fondacije iz Holandije.

 

sestre-gif-1-final

 


RAZGLEDNICA u boji