RWFund logo

RWFund logo

Kucanje na vrata Evropske unije: Istraživanje EU finansijske podrške rodnoj ravnopravnosti

wfe


2016. godine, članice međunarodne mreže Prospera okupile su se i napravile „Evropske ženske fondove“ (Women’s Funds Europe), slobodno strukturiranu koaliciju 12 ženskih fondova iz 10 zemalja. Fondovi su zajedno započeli inicijativu “Kucanje na vrata Evropske unije”, koja se fokusira na izgradnju kapaciteta za saradnju i uticanje na evropske donatore.

Sa ciljem produbljivanja znanja o donatorskim procesima Evropske komisije i kako najbolje organizovati efektivne zagovaračke procese za više finansiranja, Evropski ženski fondovi angažovali su organizaciju Weisblatt & Associés da izradi izveštaj Kucanje na vrata Evropske unije: Istraživanje EU finansijske podrške rodnoj ravnopravnosti. Ova publikacija ispituje koliko je novca na nivou Evropske unije dostupno za rodnu ravnopravnost, ko ima koristi od toga i kako ženski fondovi u budućnosti mogu u tome da imaju veći udeo.

 

Ključni nalazi i zaključci

Strateški angažman za rodnu ravnopravnost 2016-2019. Evropske komisije namenio je preko šest milijardi evra za programe koji uključuju ciljeve rodne ravnopravnosti i koriste indikatore za rodnu ravnopravnost. Uprkos ovim finansijskim naporima, sveukupna slika finansijske podrške rodnoj ravnopravnosti na nivou Evropske unije je mešovita. Iako je bilo mnogo pozitivnih inicijativa, toliko je toga što tek treba da se uradi. Finansiranje pogotovo treba da se fokusira na organizacije koje su najbolje pozicionirane da unaprede ciljeve rodne ravnopravnosti. I čak iako se čini nepobitnim da su ženski fondovi ili organizacije koje vode žene među najkvalifikovanijima za rad na ovim problemima, ovo nije prevedeno u dobijanje ključne institucionalne podrške. Dalje, konkretni podaci moraju biti dostupni javnosti.

Ključni nalazi:

  1. Uprkos visokoj posvećenosti, finansijska podrška rodnoj ravnopravnosti putem javnih politika Evropske unije je fragmentirana.
  2. Nedostaju konkretni podaci o rodnom mejnstrimingu i rodnom budžetiranju na nivou Evropske unije.
  3. Finansije Evropske unije uglavnom odlaze velikim konzorcijumima i iskusnim akterima.
  4. Ženske organizacije ne dobijaju gotovo ništa od ovih finansija.

Prema izveštaju Evropskog parlamenta iz 2018, preko 9 od 10 Evropljana/ki smatraju da je unapređenje rodne ravnopravnosti važno kako bi se osiguralno pravedno i demokratsko društvo.[1] Međutim, pravi napredak u ovoj oblasti „zahteva promenu načina razmišljanja, solidarnost i političku volju da se stvore institucionalni i pravni okviri koji se konkretno bave rodnim nejednakostima“, naglašeno je u izveštaju.[2]

U naglašavanju trenutnog statusa finansijskih tokova ka ovoj oblasti, kao i izazova sa kojima se ženski fondovi suočavaju, ovaj izveštaj može se koristiti kao materijal za zagovaranje, te kao izvor materijala za podršku vođenju procesa strateškog razmišljanja za fondacije, think-tank-ove i nevladine organizacije radi daljeg unapređenja ovog polja.


 Ceo izveštaj Kucanje na vrata Evropske unije: Istraživanje EU finansijske podrške rodnoj ravnopravnosti možete pročitati na ovom linku. Izveštaj je na engleskom jeziku.


Iznošenje rezultata istraživanja

Od avgusta 2019. godine, Evropski ženski fondovi (EŽF) učestvovali su u opširnim diskusijama sa glavnim institucijama EU (sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i Evropskim savetom) u vezi sa ključnim fokus oblastima za politike i finansijsku podršku ženskom osnaživanju i unapređenju prava žena.

Evropski ženski fondovi su blisko sarađivali sa Generalnim direktoratom za pravdu i Generalnim direktoratom za međunarodni razvoj i saradnju (za upravljanje, demokratiju, ljudska prava i rod), koji su nadležni za organizacije za ženska prava i sa organizacijama za civilno društvo u Evropskoj komisiji da bi identifikovali  politike i kretanja finansija za ženske fondove na globalnom nivou. Angažman se trenutno dešava na najvišem nivou uz specijalne savetnice/ke evropskih komesarki za jednakost i međunarodnu saradnju, predsednicu i članice FEMM Odbora Evropskog parlamenta i relevantne panevropske i svetske agencije (Evropski institut za rodnu ravnopravnost i UN Women), kako bi se validirao pristup i oblikovali prioriteti finansiranja za narednih sedam godina evropskog budžeta koji se sprovodi od 2021. godine.

 

[1] Izveštaj Evropskog parlamenta o jednakosti između muškaraca i žena u Evropskoj uniji iz 2018. godine: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/ publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1

[2] Ibid