RWFund logo

RWFund logo

Konkurs SPECIJALNI FOKUS – novi rok je 15. oktobar!

Slojevi krize koji nas stežu se umnožavaju – politički, ekonomski, socijalni, zdravstveni, međuljudski aspekti svakodnevnice sve su složeniji i nepovoljniji. Rastu nejednakosti. Rastu tenzije. Raste polarizacija društva po mnogim linijama. Vremena najvećih kriza mogu biti tlo za proboj najprogresivnijih i najtransformativnijih ideja. Stoga vas pozivamo na konstruktivno posmatranje stvarnosti i još konstruktivnije delovanje. 

Konkurs Specijalni fokus nudi vam prostor za kontekstualne intervencije i aktivnosti koje na hrabar i beskompromisan način prkose krizama i stvaraju alternative. Pozivamo vas na otpor nacionalizmu, rasizmu, militarizmu, nasilju nad ženama, diskriminaciji, ali i drugim uvezanim problemima poput ksenofobije, homofobije, transfobije, kršenja radnih prava, marginalizacije različitih društvenih grupa. Pozivamo vas da pronađete svoj fokus, svoja sredstva borbe, svoje polje uticaja, svoje saborkinje i saborce i da predložite ideje koje koreliraju sa potrebama vaše zajednice. Delujmo hrabro, dignute glave, transformativno, uporno i solidarno! 

Prijave za konkurs otvorene su do 15. oktobra u 16h!

Informišite se o programu i preuzmite prijavni formular ovde!

Program Specijalni fokus osmišljen je kao svojevrsna laboratorija za eksperimentisanje progresivnim idejama, formatima, pristupima, intervencijama. Pozdravljamo politički jasno utemeljene i artikulisane ideje, one koje doprinose borbi protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, one koje hrabro istupaju protiv svih oblika represije.

Posebno molimo aplikantkinje da u osmišljavanju svojih aktivnosti imaju u vidu mere predostrožnosti protiv pandemije.

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

• Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
• Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
• Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
• Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
• Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
• Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
• Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
• Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
• Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

• Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
• Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
• Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
• Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
• Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
• Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
• Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
• Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
• Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
• Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

METODOLOGIJA:

• Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
• Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
• Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
• Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
• Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

• Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
• Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
• Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
• Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

BUDŽET:

• Projekat ima realističan budžet
• Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
• Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.

Gledajte, čitajte i slušajte o ranije podržanim projektima u rubrici Fokus na fokus!