RWFund logo

RWFund logo

Konkurs za stipendije ŽARANA PAPIĆ: novi rok je 10. februar!

Pozivamo vas da se prijavite za stipendiju “Žarana Papić”!

Stipendijom ”Žarana Papić” već 19. godinu kontinuirano podržavamo žene i devojke u sticanju, proizvodnji i deljenju progresivnih znanja, najpre u oblastima ženskih/rodnih i mirovnih studija, a zatim i u drugim oblastima relevantnim za dalji rad i aktivizam aplikantkinja. Program je namenjen školovanju na visookoobrazovnim programima, institucionalnim i vaninstitucionalnim, u zemlji, a u zavisnosti od dostupnih sredstava potencijalno i u inostranstvu. 

Pri odlučivanju o podršci, prednost se daje aktivistkinjama pre svega feminističkog pokreta, ali i drugih progresivnih pokreta, kao i kandidatkinjama koje su na različite načine marginalizovane i teže ostvaruju pravo na obrazovanje. 

Program “Žarana Papić” takođe je jedan od naših pokretača za saradnju sa zajednicom koju ohrabrujemo da donira za ovaj program – tako će u ovom krugu podrške stipendije biti dodeljene iz sredstava prikupljenih iz direktnih donacija pojedinki i pojedinaca. Od ove prakse dalje gradimo kolektivnu odgovornost za promišljanje uslova obrazovanja žena i devojaka i delujemo zajedničkim snagama dok uslovi na sistemskom nivou ne budu takvi da čine obrazovanje dostupno svima. 

Prijavite se za stipendiju slanjem formulara koji ćete pronaći na ovom linku /link za formular/, kao i svog CV-ja na adresu office@rwfund.orgRok za prijavu je 10. februar do 16:00. 

Više o programu stipendija “Žarana Papić” čitajte na ovom linku

Radujemo se vašim prijavama!