Konkurs “Specijalni fokus” – novi rok je 7. oktobar!

COVID-19 kriza umnogome je stvorila iluziju da je svet stao, iako je situacija na terenu, kako je mnogima poznato, upravo suprotna. Na marginama društva, ljudi koji se i u redovnom stanju suočavaju sa društvenim nepravdama, dodatno su ugroženi tokom novonastale krize i sada vode još intenzivnije borbe. Margine su takođe sve šire, odnosno Nastavi

Stipendije Žarana Papić – novi rok je 6. oktobar!

 

Od početka svog rada gradimo savezništva koja počivaju kako na solidarnosti, tako i na razmeni znanja i međusobnom hrabrenju za sticanje novih znanja, jer upravo je znanje jedno od jačih alata protiv patrijarhalne represije.

ODGOVOR RŽF NA COVID-19 KRIZU 

Globalna kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19, kao što to krize obično i čine, ogolila je neke od strukturnih problema našeg društva dodatno marginalizujući već marginalizovane ljude. Vanredno stanje uvedeno je u martu na tada neodređeno vreme, mere su bile sve restriktivnije, a u javnosti su komunicirane često oprečne preporuke i informacije. A11 Inicijativa za ekonomska Nastavi