Akcija “Razmena za promene” – HVALA!

 

2019. godinu završile smo dvonedeljnom prazničnom akcijom Razmena za promene, tokom koje smo pozvale sve zainteresovane da nam se pridruže kroz individualne donacije, a u znak zahvalnosti svima koji su donirali podelile smo mali znak pažnje. U akciji je učestvovalo 25 osoba, od čega su preko 15 njih naše Nastavi

Jana Korb: Zamislimo još više mogućnosti za budućnost

Jana Korb traga za interdisciplinarnošću i prevazilaženjem tradicionalnih granica kroz kombinovanje fizičkog teatra sa cirkuskim umetnostima, plesa sa akrobatikom na svili i novim medijima… stvarajući duboke, zgusnute i dirljive pozorišne komade – koristeći umeća pokreta na svili kao svoj fizički izraz i narativ.