RWFund logo

RWFund logo

Jun

2008

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jun 2008
Broj grantova:

1. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 • Din: 178.758,00
 • Naziv projekta: Za život bez nasilja
 • Cilj projekta: Utvrditi učestalost I vrstu nasilja nad ženama u ruralnim sredinama i povećati vidljivost ovog problema
2. Žene na delu, Beograd
 • Din: 143.226,00
 • Naziv projekta: Izrada promo materijala
 • Cilj organizacije: Povećati vidljivost rada putem novom promo materijala u cilju informisanja većeg broja žena o feminizmu i aktivizmu
3. Iz kruga, Beograd
 • Din: 155.600,00
 • Naziv projekta: Knjiga “Žene sa invaliditetom – nevidljive žrtve nasilja”
 • Cilj projekta: Predstaviti javnosti činjenice o nasilja nad ženama sa invaliditetom, a u isto vreme upoznati i žene invalitkinje koje su preživele nasilje sa njihovim pravima i mogućnostima da pronađu podršku za izlazak iz kruga nasilja. Ovo je prva knjiga ovakve vrste koja na jednom mestu okuplja studije slučajeva žena invalitkinja koje su preživele nasilje
4.  SOS Vlasotince
 • Din: 248.000,00
 • Naziv projekta: Moja prošlost – Suočavanje – Bolja budućnost
 • Cilj projekta: Predstaviti javnosti funkcionisanje patrijarhalnog modela kao uzroka nacionalizma, militarizma, ksenofobije i fundamentalizma, kao i koliko je važno ojačati žensku autonomiju, međurasnu, međuetničku i interkulturalnu solidarnost da bismo se odupirale/i patrijarhalnim matricama nasilja
5.  Centar za ženske studije, Beograd
 • Din: 250. 000,00
 • Naziv projekta: Kreiranje baze podataka i dopuna biblioteke i arhive Centra – nastavak projekta
6. Ženska mirovna grupa, Pancevo
 • Din: 59.000,00
 • Naziv projekta: Ekološka ženska agenda za 2009-tu
 • Cilj projekta: Podići ekološku svest građana I građanki Pančeva koji su izloženi/e ekološkoj katastrofi, istražiti i dokumentovati prethodne lokalne ekološke inicijative (u poslednjih 20 godina)