Februar

2009

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2009.
Broj grantova: 8 

1. Udruženje Roma Novi Bečej

 • Din: 234.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina
 • Cilj projekta: pomoć ženama iz marginalizovanih grupa, direktan rad sa ženama koje su preživele nasilje, stvaranje mreže pomoći za žene koje su preživele nasilje

 

2. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Instruktaža za volonterke SOS telefona za Romkinje
 • Cilj projekta: obuka Romkinja za rad na beogradskom romskom SOS telefonu i podrška za samostalan konsultantski rad

 

3. Žene u akciji, Velika Plana

 • Din: 248.400,00
 • Naziv projekta: Nastavak rada SOS telefona i Pravnog savetovališta
 • Cilj projekta: podrška ženama koje su preživele muško nasilje, pružanje informacija o institucionalnoj zaštiti, posredovanje kod institucija

 

4. Žene za mir, Leskovac

 • Din: 249.600,00
 • Naziv projekta: Stvaramo prostore za sebe – menjamo kulturne obrasce
 • Cilj projekta: Nastavak rada Pravnog, Psihološkog i Lekarskog savetovališta i radionice na temu odnosa između roditelja i dece sa posebnim naglaskom na odnos između majki i sinova

 

5. Centar za afirmaciju drame, Bačka Palanka

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Forum Teatar
 • Cilj projekta: na scenu postaviti probleme žena u društvenom i porodičnom kontekstu i pružiti mogućnost publici da sagleda uzroke i korene njihove složene pozicije, da razume, traži realna rešenja, osnažuje i podstiče na pozitivnu akciju

 

6. Iz kruga… Vojvodina, Novi Sad

 • Din: 246.000,00
 • Naziv projekta: Magazin o Invalidnosti
 • Cilj projekta: prikupljanje informacija koje mogu koristiti predstavnicama/cima organizacija osoba sa invaliditetom i njihovim članicama i članovima u Srbiji prilikom pisanja strateških planova, različitih programa i aktivnosti, čime bi se uticalo na stvaranje društva jednakih mogućnosti, koje neguje duh tolerancije i različitosti svake/og pojedinke/ca

 

7. Udruženje Romkinja Osvit, Niš

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Nastavak rada SOS telefona na romskom jeziku
 • Cilj projekta: SOS je edukativni program – servis na srpskom i romskom jeziku, u trajanju od 12 meseci čiji je cilj podizanje kvaliteta života Romkinja i dece svih uzrasta koji su preživeli nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje u romskim porodicama i lokalnoj sredini, kao i njihovo upoznavanje sa ljudskim pravima, zakonskim regulativama i institucijama u kojima mogu da ostvare svoja prava

 

8. SOS Vlasotince

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: Osnaživanje autonomije kako korisnica grupe tako i samih članica

 

Dodeljene stipendije – Februar 2009.
Broj stipendija: 5

1. Stipendistkinja: Radica Đukanović

Iznos stipendije: 60.000,00 din.

Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova školarine za master rodne studije ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu

 

2. Stipendistkinja: Marijana Čanak

Iznos stipendije: 60.000,00 din.

Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova školarine za master rodne studije ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu

 

3. Stipendistkinja: Mirna Cupać

Iznos stipendije: 98.000,00 din.

Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje  školarine za master studije Rod i Politika, Centar za ženske studije i Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

 

4. Stipendistkinja: Suzana Obradović

Iznos stipendije: 98.000,00 din.

Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje  školarine za master studije Rod i Politika, Centar za ženske studije i Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

 

5. Stipendistkinja: Aktivistkinja Autonomnog ženskog centra, Magdalena Nedeljković

Iznos stipendije: 8.914,00 din.

Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje  putnih i troškova vize za učešće na Međunarodnoj konferenciji o sprovođenju EU smernica o nasilju nad ženama u Ljubljani