Jun

2009

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jun 2009.
Broj grantova: 6

1. Incest Trauma Centar, Beograd

 • Din: 249.600,00
 • Naziv projekta: Promocija dokumentarno – igranog filma “Novo je da sam bila zlostavljana”
 • Cilj projekta: Podizanje svesti o pitanju seksualnog nasilja na celokupnoj teritoriji Srbije, razumevanje seksualnog nasilja kao zločina iz mržnje i poziva na krivično gonjenje počinilaca
2. Žene u akciji, Velika Plana
 • Din: 248.400,00
 • Naziv projekta: Nastavak rada SOS telefona i Pravnog savetovališta
 • Cilj projekta: podrška ženama koje su preživele muško nasilje, pružanje informacija o institucionalnoj zaštiti, posredovanje kod institucija
3. Ženski centar Užice
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška za rad organizacije
 • Cilj projekta: Uređenje i osposobljavanje novog prostora za obavljanje redovnih aktivnosti organizacije, koji je dobijen na besplatno korišćenje
4. Klub žena Hera, Bačka Topola
 • Din: 241.200,00
 • Naziv i cilj projekta: Jačanje kapaciteta ženske mreže u ruralnim sredinama i multietničkim zajednicama
 • 5. SOS Vlasotince
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Postojimo i mi
 • Cilj projekta: Edukovanje nove generacije srednjoškolskih vršnjačkih edukatora/ki na temu ljudskih i građanskih prava
6.  NVO “For Leading Youth” (FLY)
 • Din: 13.000,00
 • Naziv projekta: Upis u registar udruženja građana
 • Cilj projekta: Udruženje ima za cilj da osigura jednaku i potpunu inkluziju i integraciju mladih kroz edukaciju, usavršavanja, informisanja, pruženu podršku, podizanje svesti o problemima u društvu, lobiranje i zastupanje za jednaka ljudska prava u društvu koje je još uvek puno nepoverenja, spremnosti na predrasude, osudjivanja, diskriminaciju pa i nasilje.
Dodeljene stipendije – Jun 2009.
Broj stipendija: 3

1. Stipendistkinja: Milana Grbić
 • Iznos stipendije: 27.780,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova za prijavu doktorske teze na  rodnim studijama ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu
2. Stipendistkinja: Adriana Zaharijević
 • Iznos stipendije: 30.000,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova prijave doktorske teze na Fakultetu političkih nauka/ Rod i politika, Univerzitet u Beogradu
3. Stipendistkinja: Nađa Duhaček
 • Iznos stipendije: 600 USD u dinarskoj protivvrednosti
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova za učešće u Democracy and Diversity Summer School u Wroclavu, Poljska

4. Stipendistkinja: Zoe Gudović

 • Iznos stipendije: 33.060,00
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje putnih troškova za učešće na Međunarodnom festivalu za umetnice “Transit” koji organizuje Odin teatar iz Danske