Jun

2011

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jun 2011
Broj grantova: 8

 1. Savetovalište za žene obolele od raka dojke „Jefimija“, Užice

 • Din: 299.600,00
 • Naziv projekta: Iskustvena i psihosocijalna podrška ženama sa dijagnozom raka dojke
 • Cilj projekta: Podrška nastavku programa

 

2. Udruženje Roma „Danica“, Pančevo

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Cilj projekta: Kontinuirana podrška aktivnostima u 4 Romska naselja: Deponija, Rit, Dolovo i Jabuka

 

3. SOS Vlasotince

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Zajedno u budućnost
 • Cilj projekta: Upoznavanje mladih sa modelima delovanja patrijarhata koji su uzrok nacionalizma, militarizma, ksenofobije, fundamentalizma. Osnaživanje autonomije mladih, širenje znanja i informacija među njima

 

4. Udruženje „Romska snaga“, Alibunar

 • Din: 21.200,00
 • Naziv projekta: Romkinje srednjoškolke Romkinjama osnovkama
 • Cilj projekta: Podsticaj mladih Romkinja koje su napustile osnovnu školu da nastave sa osnovnim i srednjim obrazovanjem. U poslednje dve godine, u opštini Alibunar nijedna Romkinja nije upisala srednju školu. Cilj je i da se na ovaj način utiče na, u ovoj opštini veoma rasprostranjenu, pojavu maloletničkih brakova

 

5. Udruženje građana S.T.R.I.K.E. Novi Sad

 • Din: 276. 000,00
 • Naziv projekta: Radna prava – Odmah
 • Cilj projekta: Pružanje praktičnih oblika podrške najugroženijim grupama radnica/radnika u domenu zaštite prava rada kao jednog od ljudskih prava. Predviđene aktivnosti su edukacija zaposlenih o pravima iz rada, formiranje besplatnog savetovališta za zaposlene čija su prava ugrožena i zastupanje radnica/radnika pred sudom, prvenestveno u slučajevima otkaza.

 

6. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad

 • Din: 186.915,00
 • Naziv projekta: Što više znamo, jače smo – Ljudska prava su ženska prava
 • Cilj projekta: Jačanje kapaciteta jedine ženske organizacije u Dimitrovgradu kroz širenje znanja iz oblasti slobode izbora za sve žene, podsticanje feminističke etike, nenasilnog otpora patrijarhatu, zajedničkih mirovnih akcija

 

7. Labris – grupa za lezbejska ljudska prava, Beograd

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: održavanje jedinog sigurnog lezbejskog prostora u gradu, mesta gde lezbejke i ne-heteroseksualne žene mogu da se informišu, koriste biblioteku i videoteku, obrate se u slučajevima nasilja i diskriminacije, dobiju podršku za svoj aktivistički ili volonterski angažman, saznaju šta se dešava u Srbiji i globalno po pitanju LGBTQ prava, dođu na grupnu terapiju ili grupu samopomoći

 

8. Sloboda prava, Beograd

 • Din: 300. 000,00
 • Naziv projekta: Kratki film „Iza ogledala“
 • Cilj projekta: Film prati stvaranje koreografske minijature, kao javnog i umetničkog čina, četiri transrodne seksualne radnice. Film, dokumentujući proces uspostavljanja dijaloga na nekoliko nivoa (stvaranje grupe na umetničkom zadatku i komunikacije unutar grupe između ljudi čiji se socijalni kontekst do sada nikada nije preklapao) ima za cilj da pomeri fokus onih koji posmatraju taj proces sa ustanovljenih društvenih uloga (transrodnost, seksulani rad, koreograf, dramski reditelj) na borbu pojedinaca/pojedinki da svet razumeju i da u njemu imaju svoju prepoznatu ulogu

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Jun 2011.
Broj stipendija: 4

1. Stipendistkinja: Jelena Jovanović

 • Iznos stipendije: 45.000,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: Istraživanje nastave romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama u Vojvodini i kako se nastava ostvaruje sa stanovišta rodne ravnopravnosti Romskih devojčica (analiza plana i programa, literature, udžbenika, lektire, kompetencije nastavnog kadra, realizacije nastave sa stanovišta rodne ravnopravnosti)

 

2. Stipendistkinja: Gordana Subotić

 • Iznos stipendije: 98.000,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova školarine za master program Regionalne studije SAD (savremene teorije bezbednosti i međunarodnih odnosa), FPN, Beograd

 

3. Stipendistkinja: Vedrana Lacmanović

 •  Iznos stipendije: 73.500,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za master studije Socijalna politika, FPN, Beograd

 

4. Stipendistkinja: Višnja Vujin

 • Iznos stipendije: 20.000,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje putnih troškova učešća na kursu Feminist Crytical Analysis: Witnessing the Past, Remembering the Future, Inter University Center, Dubrovnik

 

5. StipendistkinjaSnežana Otašević

 • Iznos stipendije: 175.000,00 din.
 • Stipendija se dodeljuje zadeo troškova učešća u programu doktorskih studija na Department of Womens and Gender Studies, Rutgers University, New Jersey