Novembar

2014

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljeni grantovi – novembar 2014.
Broj grantova: 4

1. Stipendistkinja: Jasmina Todorović 

  • Iznos RSD: 45.000,00
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova učešća na alternativnim dodiplomskim studijama Centra za ženske studije u Beogradu

 2. Stipendistkinja: Sandra Farkaš 

  • Iznos RSD: 45.000,00
  • Stipendija se dodeljuje za:pokrivanje dela troškova učešća na alternativnim dodiplomskim studijama Centra za ženske studije u Beogradu

 3. Stipendistkinja: Ervina Dabižinović 

  • Iznos RSD: 131.475,00
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za  drugu godinu doktorskih studija ACIMSI, Novi Sad
  1. Stipendistkinja: Tijana Pešić 
  • Iznos RSD: 30.000,00
  • Stipendija se dodeljuje za:pokrivanje dela troškova školarine za doktorske studije na ACIMSI Rodnim studijama, Univerzitet u Novom Sadu.