RWFund logo

RWFund logo

Februar

2018

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2018.

Broj grantova: 8

1.  Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • RSD: 298.400,00
 • Naziv projekta:  One ponovo govore

O projektu: “Projekat One ponovo govore je namenjen užoj zajednici poštovaoca/teljki i nastavljača/ica antifašastičkih politika, tradicija i vrednosti, građanima/kama grada Kruševca i okoline koji su u poslednjih dvadesetak/tridesetak godina zaboravili ili potisnuli antifašističku prošlost svoga grada, mladima koji su odrastali i rastu uz evidentno odsustvovanje i zanemarivanje tekovina antifašističke borbe na području grada Kruševca. Projekat će se realizovati na teritoriji grada Kruševca s ciljem da u lokalnu istoriju vrati nepravedno zaboravljene i neopravdano marginalizovane junakinje lokalne antifašističke borbe.”

 

2. Centar za razvoj otvorenog društva Agora, Bela Palanka

 • RSD: 299.700,00
 • Naziv projektaPsiho-socijalna podrška romskim tinejdžerkama u sukobu sa patrijarhalnim poretkom 

O projektu:  “U nepomično tradicionalnoj patrijarhalnoj zajednici, kao što je romska zajednica u Beloj Palanci, projekat će ohrabriti, osnažiti i podržati grupu od 20 devojaka i devojčica da ne nastave slepu reprodukciju takvog poretka, da ne prihvataju seksizam kao normalnu pojavu, već da slede feminističke i pacifističke ideale. U ovoj sredini, nema niti sličnih delovanja u toj oblasti, a patrijarhat, seksizam i militarizam su čvrsto povezani.”

 

3.  Umetnička grupa Hop.La! , Beograd

 • RSD: 297.800,00
 • Naziv projekta: Epske igrice: Ženidba Dušanova 
 • O projektu: “Epske igrice su pozorišni projekat koji interveniše u rigidni sistem škole tako što stimuliše kritički odnos dece i mladih prema književnosti i društvenoj realnosti, ali i inspiriše i edukuje pedagoškinje/ge za alternativni pristup obrazovanju. Kritičkim iščitavanjem epske pesme „Ženidba Dušanova“ upozoravamo na patrijarhalne stereotipe prisutne u školskoj lektiri. Sagu o (anti)junaku Milošu Vojnoviću i njegovoj moralnoj degradaciji smeštamo u ambijent fiskulturne sale, te tako, osim što deci i nastavnicama/cima nudimo drugi pogled na sadržaj čitanke, menjamo i njihovu percepciju poznatog prostora i školske rutine. “

 

4. Jednakost, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška organizaciji za ljudska prava Jednakost
 • O projektu: “Projekat treba da podrži rad antirasističke organizacije koja u svom delovanju naročitu pažnju posvećuje borbi protiv dirskriminacije i kršenja prava Roma/kinja. Ovim projektom osiguraće se autonomno i kritičko delovanje u situaciji kada se prostor za ljudskopravaški aktivizam izuzetno sužava. Podrška će nam omogućiti da nastavimo svoje neprojektne aktivnosti za koje ne možemo na drugi način da osiguramo podršku.”

 

5. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: KundK (Knjiga & kritika)

O projektu: Projekat K&K se realizuje na sajtu RK LINKS, a započet je 2017. godine. Cilj je kritičko čitanje produkcije knjiga u područiju bivše Jugoslavije i to upravo onih knjiga koje se tiču zajedničke sudbine ovog regiona. Isto tako, osvetljava se i i kulturno-društveno-politički underground koji postoji izvan fokusa mainstream medija, a važan je za razumevanje aktuelnih procesa. Cilj je izgradnja jedne alternatvine intelektualne mreže za evaluaciju književne produkcije ovog regiona, a čine je mlade kritičarke/ri kao i autorke/ri. Krajnji učinak projekta bio bi afirmacija tema koje su od presudne važnosti za javnu debatu u postratumatskom društvu, a koje su kao takve potisnute na marginu

6. Zidarke, Zemun

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Izgradi se

O projektu: “Projekat obuhvata istraživanje i pripremu svojevrsnih priručnika za utvrđivanje štete i sanaciju objekata pogođenih ratom. Fokus je na prikupljanju materijala za priručnik namenjen ženama iz raseljenih oblasti, koje planiraju povratak u područja nekada zahvaćena ratom. Aktivnosti predviđene projektom za cilj imaju osamostaljivanje i osnaživanje žena sa raseljenih područja, na užem planu, kao i moguću destigmatizaciju ljudi sa područja zahvaćenih ratom, na širem planu.”

 

7. LICEULICE, Beograd

 • RSD: 252.270,00
 • Naziv projekta: Nakon svega – I dalje antifašizam

O projektu: „Smatramo da mediji igraju izuzetno važnu ulogu u artikulisanju načina kako govorimo o neposrednoj stvarnosti. S tim u vezi, broj našeg magazina koji bi bio posvećen antifašizmu svakako bi doprineo menjanju načina kako govorimo o antifašizmu danas – bio bi to jedan korak u menjanju shvatanja antifašizma kao „pasivnog“ istorijskog pojma ka „aktivnom“ političkom pojmu koji može, delimično, biti i krovni termin za različite borbe koje se i danas vode. Antifašizam – da bi se zaista mogao tako nazvati – u sebi mora uključiti i borbu protiv militarizma, nacionalizma, rasizma, patrijarhata, kapitalizma, kao i svih oblika isključivanja i represije.“

 

8. Žene u crnom, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Borbena žalost: političko disidentstvo i Žene u crnom

O projektu: “U okviru ovog projekta je planirano prevođenje knjige Athene Athanasiou Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black. Autorka knjige je predavačica socijalne antropologije, antimilitaristkinja i članica Međunarodne mreže Žena u crnom. Cilj ovog projekta je da se predstavi politička filozofija, etički principi i estetika otpora Žena u crnom, onako kako ga je razumela autorka knjige. “