Oktobar

2020

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – oktobar 2020.

Broj grantova: 8

1. ApsArt, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: Najteža uloga – #MeToo Serbia

Najteža uloga je inicijativa žena u izvođačkim umetnostima da u široj javnosti otvore pitanje seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja žena u glumačkoj profesiji. Grupa glumica predvođena rediteljkom od istinitih ispovesti glumica u nezavisnoj produkciji kreira i priprema verbatim (dokumentarnu) predstavu, dok sam proces istražuje kako prepoznavanje i reagovanje na seksualno nasilje, tako i mehanizme za suprotstavljanje. Proces priprema, sve nemogućnosti, dileme, opstrukcije, društvenu reakciju, odgovor uprava pozorišta na pokušaj plasmana predstave – prati kamera u cilju realizacije dokumentarnog filma. RŽF podrškom ovom projektu teži da doprinese zastupljenosti odgovornog tretiranja teme rodno zasnovanog nasilja u javnosti kroz omogućavanje prostora za glasove koji retko imaju prilike da govore o ovome.

2. Hop.La!, Beograd

RSD: 300.000

Naziv projekta: Razvoj seoskog kulturnog centra

Seoski kulturni centar je neformalna grupa koja okuplja umetnice/ke i meštanke/e sela Markovac u akcijama usmerenim na animiranje društvenog i kulturnog života sela i razvoj metoda feminističke pedagogije. Tim sačinjen od mladih meštanki, mahom visokobrazovanih u oblasti društvenih nauka i humanistike, kroz realizaciju različitih aktivnosti namenjenih ranjivim grupama stanovništva, radi na strukturiranju ove organizacije u težnji ka njenoj samoodrživosti. Razvoj seoskog kulturnog centra nastavak je ranijih inicijativa u ovoj sredini, uključujući rad Čitaonice „Ekatarina Pavlović“ čije smo otvaranje podržale. Podrškom ovom projektu, RŽF teži da doprinese dugoročnom strateškom širenju prostora za razmenu znanja, kritičko promišljanje i delovanje na feminističkim principima.

3. Iz kruga Niš

RSD: 300.000

Naziv projekta: Podržimo se da se naš glas dalje čuje 

Kroz podržane aktivnosti, Iz kruga Niš se bavi osnaživanjem žena sa invaliditetom iz južne Srbije, u mestima u kojima ne postoje organizacije za unapređenje položaja žena sa invaliditetom. Aktivnosti podrazumevaju informisanje žena o svojim pravima i podstrek za zauzimanje aktivnije uloge u promociji prava, te zalaganje za unapređenje položaja žena sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Ključne aktivnosti odnose se na deljenje informacija i iskustava putem radionica i diskusija na temu liderstva, prava, vidova dostupne socijalne zaštite i usluga namenjenih osobama sa invaliditetom, kao i primera dobre prakse u Srbiji i regionu. Podrškom ovom projektu, RŽF želi da doprinese dugoročnoj borbi protiv višestruke marginalizacije žena sa invaliditetom u geografski izolovanijim sredinama.

4. Romski ženski centar „Romnjako Ilo“, Novi Bečej 

RSD: 300.000 

Naziv projekta: RomaFem u Vojvodini 

RomaFem u Vojvodini okuplja žene iz različitih etničkih grupa sa kojima će raditi na promociji feminizma, solidarnosti, različitosti i pokretanju aktivizma u okviru 2 serije prve Romske Feminističke škole u Novom Bečeju koja će biti otvorena prvenstveno za žene iz prve Multietničke feminističke mreže pod liderstvom Romkinja u Vojvodini, ali i za sve žene u svojoj različitosti koje žele da se priključe aktivizmu i borbi protiv muškog nasilja nad ženama. RŽF podrškom ovom projektu želi da doprinese čvršćem umrežavanju romskih aktivistkinja u borbi protiv višestruke marginalizacije i oblika nasilja kojoj su Romkinje izložene.

5. Ženergija Hub, Beograd

RSD: 299.300

Naziv projekta: Ženergija Hub 

Ženergija Hub zamišljen je kao digitalna i fizička platforma za umrežavanje i edukaciju devojaka od 16 do 30 godina. Cilj projekta je da obuči 8 devojaka da proizvode podcast formu kroz edukativne radionice o istraživačkom novinarstvu, uređivanju radijskog formata, javnom nastupu i digitalnoj promociji. Grupa polazi od prepoznavanja da su retradicionalizacija i politička represija u društvu dovele do brisanja ženskih glasova, zbog čega pokreću platformu za transgeneracijsko povezivanje, podršku i razmenu znanja, da bi se ženski glasovi snažnije čuli i doprli do šire javnosti. RŽF podrškom ovom projektu želi da doprinese čuvanju i širenju prostora za slobodan kreativan i politički izraz žena.

6. Ženski centar Užice 

RSD: 90.000 

Naziv projekta: Udružene u borbi za bolje sutra

Aktivnosti ovog projekta usmerene su na veću vidljivost žena iz ranjivih grupa u  lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja njihovog socio-ekonomskog položaja. Planirana akcija obuhvata promotivnu kampanju rada centra za reciklažu Retex u okviru obeležavanja 16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad ženama. Retex je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila, koji  zapošljava žene iz ranjivih grupa, zasnovan na principima solidirane ekonomije. U okviru  kampanje biće proizvedeni i podeljeni cegeri i maske od recikliranog tekstila koje će  raditi  žene iz ranjivih grupa. RŽF podržava ovaj projekat kao odraz kompleksnog razumevanja problema nasilja nad ženama, projekat koji kroz solidarnu ekonomiju uključuje žene sa iskustvom nasilja, kroz kampanju informiše širu javnost, dok istovremeno simbolično odgovara na COVID-19 kontekst i podseća na dodatnu opasnost od rodno zasnovanog nasilja tokom krize.

7. Ženska sekcija Zrenjaninski socijalni forum, Zrenjanin

RSD: 298.000

Naziv projekta: Zabeleži, prepoznaj, odreaguj!

Projekat je posvećen razvijanju veština novonastale neformalne grupe, ženske sekcije Zrenjaninskog socijalnog foruma, kao i drugih žena iz Zrenjanina koje žele da savladaju osnove režiranja, snimanja i montaže kratkih dokumentarnih filmova na socijalne teme. Po završetku obuke, učesnice snimaju zajednički film koji prikazuju na festivalskom danu na kraju projekta. Film će kroz razgovore sa starijim ženama, bakama autorki, istraživati teme obrazovanja, dečjeg rada, bračnih odnosa, radnih prava, sećanja na Drugi svetski rat, iskustvo života u Bosni pre i tokom rata i druge teme o kojima žene pričaju tek kad se oslobode stega. RŽF podržava ovaj projekat kao transgeneracijsko deljenje iskustava i umetničko-aktivističko oblikovanje jednog pogleda na položaj žena u različitim istorijskim kontekstima.

8. Žene na putu, Beograd

RSD: 232.000

Naziv projekta: Izdavanje dečje knjige „Lampina avantura“

Neformalna grupa Žene na putu, čije članice su deo migrantske zajednice, prepoznaje brojne barijere sa kojima se deca migranti/kinje suočavaju u školskom okruženju, od izolovanosti i neprihvatanja do poteškoća u ponopravnom učestvovanju u nastavi. Grupa kroz ovaj projekat radi na izdavanju dečje knjige „Lampina avantura“, koja će biti dostupna na srpskom, persijskom, arapskom, kurdskom, paštunskom i francuskom jeziku. Knjiga je osmišljena da među decom, njihovim roditeljima/starateljima, pedagozima/pedagoškinjama, psiholozima/psihološkinjama, učiteljima/učiteljicama i drugima promoviše uzajamnu brigu, prihvatanje različitosti i zajedništvo. RŽF pruža podršku ovom projektu kao kreativnom izrazu borbe protiv rasizma.