RWFund logo

RWFund logo

Jun

2023

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – Jun 2023.

Broj grantova: 17

1. Romski ženski centar Bibija, Beograd

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Institucionalna podrška Romskom ženskom centru Bibija

RŽC Bibija kontinuirano radi 24 godine na podršci Romkinjama. Rekonstrukcija ovim grantom podržava osnovne operativne troškove rada Bibije radi neometanog daljeg angažovanja Bibije na artikulisanju i promociji ženskih i manjinskih prava u odsudnom trenutku manjka ovakve vrste podrške od drugih donatora. 

2. Centar za društveni napredak, Novi Sad 

RSD: 447.000 

Naziv projekta: Analiza mogućnosti i preporuke za seksualno obrazovanje

Ovim projektom, grupa planira analizu postojećih podataka vezanih za seksualno obrazovanje (koji sistemi se primenjuju drugde, koje su potrebe u Srbiji itd), sistematizuje to znanje i da ga potom koristi u komunikaciji ka javnošću i zagovaranju ka implementaciji programa seksualnog obrazovanja u formalnom obrazovnom sistemu. RŽF podržava ovu aktivnost kao neophodnu s obzirom na demonziaciju i sabotiranje seksualnog obrazovanja u Srbiji.

3. Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

RSD: 450.000

Naziv projekta: Obuka za rad sa ženama koje imaju traumu muškog nasilja

Podržane aktivnosti podrazumevaju četvorodnevnu akreditovanu obuku za polaznice koje žele da pružaju kvalitetniju podršku ženama sa traumom nasilja. Polaznice su iz beogradskih romskih i neromskih naselja, kao i iz drugih gradova, iz mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja. RŽF smatra podršku ovakvim aktivnostima kontinuirano važnom, što se iznova dodatno potvrđuje eskalacijama nasilja nad ženama, kome su višestruko marginalizovane žene dodatno izložene.

4. Geten, Beograd

RSD: 448.000 

Naziv projekta: Graditeljke boljih vremena: Lezbejski aktivizam u Srbiji i Hrvatskoj (1980 – 2020) 

Aktivnosti podrazumevaju prevod na srpski jezik i pripremu za štampu monografije Bojana Bilića Building Better Times: Trauma, Violence and Lesbian Agency in Croatia and Serbia. Monografija, koja je originalno objavljena na engleskom jeziku u izdanju britanske izdavačke kuće Palgrave Macmillan, analizira istoriju i politiku lezbejskog aktivističkog organizovanja u Srbiji i Hrvatskoj između 1980. i 2020. godine. Aktivnosti teže ka promovisanju regionalnog LGBT aktivizma i osnaživanju sociološkog pristupa LGBT inicijativama.

5. Kiosk, Beograd 

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Snađi se druže: umetnost preživljavanja kroz rupe u sistemu 

Snalaženje i izvrdavanje pravila postaje neophodno da bi se preživelo u sistemu koji kontinuirano diskriminiše i proizvodi nepravdu. Aktivnosti su fokusirane upravo na ovakve prakse kroz istraživački i kolaborativni umetnički rad sa ženama i drugim marginalizovanim grupama, sa ciljem da se kroz projekat naše sugrađanke i sugrađani oslobode da govore o sopstvenim iskustvima i uslovima života i da se kroz zajednički rad sa grupom javnosti ukaže na sistemske probleme i neophodnost menjanja sistema u pravcu feminističkih postulata brige i solidarnosti. 

6. Portal Odjek, Kruševac

RSD: 445.800

Naziv projekta: Da se bolje razumemo 

Medijsko praćenje rada organizacija civilnog društva u Kruševcu i Rasinskom okrugu svodi se na izveštavanje o planiranim i realizovanim aktivnostima tih organizacija. Kada su konkretno u pitanju organizacije posvećene ženskim pravima, interesovanje medija je nedovoljno, pa se dešava da važne aktivnosti ne dobiju potrebnu medijsku pažnju, značajnu za informisanje i edukovanje šire zajednice o pravima, problemima, te primerima dobre prakse. Cilj predviđenih aktivnosti je da se aktivnosti organizacija civilnog društva učine vidljivijim i prijemčivim za širu publiku, te da se na taj način doprinese kreiranju drugačijih društvenih odnosa na lokalnom nivou.

7. Okular, Ćićevac

RSD: 450.000 

Naziv projekta: (I) ja sam feministkinj

Predviđenim aktivnostima planirano je informisanje, edukovanje i podsticanje devojčica i devojaka iz ruralnih područja da se aktiviraju na teme rodne ravnopravnosti, ženskih prava, antimilitarizma, antišovinizma, a kroz radionice i ulične akcije. Aktivnosti su osmišljene da ohrabre polaznice da prepoznaju i prijave nasilje, ali i da preventivno deluju i ohrabruju svoje drugarice. Istovremeno, aktivnosti informišu i motivišu širu javnost putem tekstova i video snimaka koje pišu i snimaju novinarke/i iz grupe za omladinski portal „Nek se čuje glas“. 

8. Satibara, Beograd

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Moved 

Kratki dokumentarni film Moved prikazuje portrete tri Ukrajinke koje poslednjih godina žive u Slovačkoj, u Košicama, gradu na granici sa Ukrajinom. Neposredno nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, one su pred kamerama pokušale da artikulišu svoje unutrašnje procese, strahove, nadanja, ali i potrebe i načine za podrškom ženama i deci koja traže utočište u ovom gradu. Katka je mlada di-džejka čiji je moto: „Izgubiš sve i pronađeš sebe“, Kristina je tek završila arhitekturu, a dnevnik piše od ranog detinjstva, dok je Viktorija bivša vaspitačica i majka troje dece koja se posvetila osnivanju Centra za podršku majkama i deci izbeglim iz Ukrajine. Akcenat je na njihovoj samorefleksiji, razmišljanjima o ratu, migracijama, domu, ženskim pitanjima, nacionalizmu, pripadanju, empatiji i solidarnosti.

9. Seoski kulturni centar Markovac

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Demilitarizacija drame – festival scenskih čitanja

Rodno pravedna biblioteka „Ekaterina Pavlović“ organizuje prvo izdanje festivala javnih čitanja pozorišnih komada, namenjenog stručnoj javnosti, ali i širokoj publici, izabranih na osnovu teme (demilitarizacija svakodnevnice), autorstva (tekstovi koje su pisale žene), zalaganja za rodnu i druge pravde kada je reč o produkcionom aspektu (broj uloga pisanih za žene, decu, manjine), marginalizovanosti (prioritet se daje tekstovima koji, iz različitih razloga, imaju manje šanse da budu javno predstavljeni u našoj sredini).

10. Kolektiv Talas TIRV, Beograd

RSD: 449.800

Naziv projekta: Slobodni potezi – kreativne umetničke radionice za TIRV osobe 

Aktivnosti podrazumevaju organizovanje i vođenje umetničkih radionica za TIRV osobe u cilju jačanja i razvoja zajednice putem stvaranja sigurnog prostora za umetničko izražavanje, druženje, vršnjačku podršku i osnaživanje. Aktivnosti su namenjene TIRV osobama koje žive u Srbiji. Obuhvataju četiri ciklusa radionica koje su tematski podeljene u zasebne celine. Učesnice i učesnici imaće priliku da tokom četiri meseca kroz korišćenje različitih umetničkih tehnika obrade opšte i trans teme koje za cilj imaju ispitivanje doživljaja sebe kao i svog okruženja.

11. Uredništvo „Betona“

RSD: 432.500

Naziv projekta: Beton – faza 3

Cilj predviđenih aktivnosti je omogućavanje funkcionisanja lista Beton nakon prestanka objavljivanja štampanog izdanja putem potpunog preseljenja u onlajn sferu. Drugim rečima, cilj je otpočinjanje treće faze rada Betona kroz osavremenjivanje i osposobljavanje sajta elektrobeton.net, kako bi Beton nastavio da postoji.

12. Uspešne žene Kostolca

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Ja sam žena, nisam robinja 

Aktivnosti predviđaju obuku 10 mladih žena, predstavnica 5 udruženja, koje bi u svojim lokalnim sredinama radile istraživanje i radionice na temu rodno zasnovanog nasilja u porodici i društvu. Obuka je praćena kontinuiranom mentorskom podrškom. Učesnice, odnosno polaznice obuke su članice pet romskih ženskih organizacija, članica mreže Udruženih Romkinja protiv nasilja.

13. Udruženje žena NIKA, Bor 

RSD: 450.000

Naziv projekta: Kreativnost u očuvanju mentalnog zdravlja 

Predviđene aktivnosti podrazumevaju radno-okupacione terapije u cilju poboljšanja psihofizičkog zdravlja, koje će osnažiti korisnice i korisnike, kao i radionice za senzibilisanje zajednice u cilju demarginalizacije korisnica i korisnika, kako u okviru svoje porodice, tako i celokupne zajednice, uključujući donosioce odluka i institucije. Ciljne grupe obuhvataju sve koje/i su pretrpeli neki vid nasilja, osobe sa invaliditetom, MNRO, LGBTQI osobe, žene i devojke koje su ranije korisnice i kojima je nastavak podrške radno-okupaciona terapija, žene iz ruralnih područja.

14. UŽ Teuta-tim, Trstenik

RSD: 450.000 

Naziv projekta: Bezbedne žene, bezbedno društvo 

Aktivnosti su usmerene na osnaživanje žena iz Trstenika i okoline, kao i na osnaživanje članica UŽ Teuta-tim. Tokom šest meseci biće sprovedena dva programa psihološke podrške, a u cilju unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja žena. Male sredine su često diskriminisane u pogledu dostupne podrške. Patrijarhalna kultura i vrednosti uskraćuju ženama brigu o sebi koje svoje psihološke kapacitete usmeravaju na druge. Želja grupe je da ženama iz malog mesta pruže podršku, jer briga o sebi jeste feminističko pitanje.

15. Združena akcija Krov nad glavom 

RSD: 449.000 

Naziv projekta: Govori glasno i vodi pravnika sa sobom II 

Združena akcija Krov nad glavom nastavlja borbu na polju suprotstavljanja nepravednim izvršenjima. Komunalna preduzeća i bogati poverioci krše minimalne društveno odgovorne odredbe zakona da bi zaradili od siromašnih i diskriminisanih. Ali ne očekuju da će oni imati i pomoć aktivista i advokata. ZA Krov nad glavom nastavlja da pruža pravnu pomoć za one koji ne mogu da je plate svojim sredstvima da bi se oslobodili nepravedno naduvanih ili nepostojećih dugova.

16. Ženski centar Užice

RSD: 150.000

Naziv projekta: Retex – Ekofeminizam na delu

Ovim grantom RŽF podržava rad Retexa u premošćavanju perioda sa nedovoljno novca. Retex je inovativni centar za ponovnu upotrebu polovnog tekstila Ženskog centra Užice. Uloga Retexa je višestruka – organizacija pomaže zajednici da na ekološki način rešava problem polovnog tekstila, pomaže siromašnim građanima/kama da se snabdeju polovnom garderobom, obućom i kućnim tekstilom, obezbeđuje finansijsku sigurnost žena iz višestruko ranjivih grupa koje rade u Retexu. Retex čine dve celine – humanitarni servis za prikupljanje i doniranje upotrebljivog dela tekstila i radionica za apciklažu neupotrebljivog dela tekstila. 

17. Ženske studije i istraživanja, podružnica u Subotici

RSD: 449.600

Naziv projekta: Ženske studije 2023. 

Cilj programa Ženske studije 2023. u Subotici je da kroz alternativni visokoškolski obrazovni program Ženskih studija nastavi proces obrazovanja mreža saradnica/ka lokalno i u regionu i osnaži ih za dalji istraživački i aktivistički rad, usmeren ka stvaranju znanja i dokumentacije o ženama, istoriji i doprinosima žena, naročito onih iz višestruko diskriminisanih grupa. Ovime se ostvaruje kontinuitet dijaloga polaznica i predavačica (ekspertkinja), međusobno i u odnosu na (naučnu) javnost.