RWFund logo

RWFund logo

Oktobar

2023

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – oktobar 2023.

Broj grantova: 16

1. Pobunjene čitateljke, Beograd

 • RSD: 424.000
 • Naziv projekta: Štefica Cvek: Nagrada za feminističku, kvir i pobunjenu književnost

Štefica Cvek je nekompetitivni regionalni književni izbor. U pitanju je selekcija najboljih dela iz BHSC jezičkog područja iz prethodne izdavačke godine, koja su napisana iz pozicije feminističkih, antifašističkih, ekoloških, antikolonijalnih i drugih levičarskih perspektiva. Cilj izbora je intervencija u mejnstrim regionalne književnosti, koje ne prepoznaju feminističke i queer književnosti kao umetnički vredne, ali koje takođe marginalizuju progresivne poetike.

2. Pomoć izbeglicama u Srbiji, Beograd

 • RSD: 444.000
 • Naziv projekta: The Workshop

The Workshop je sigurno mesto i obrazovni centar za izbeglice i tražioce azila u centru Beograda. Od aprila 2017. godine ovde su održani časovi jezika za više od 600 izbeglica i tražioca azila, sa namerom omogućavanja daljeg obrazovanja, nalaženja poslova, kao i integracije u novo okruženje i društvo u Srbiji. Pored časova koji se održavaju uživo u prostoru organizacije, postoji i opcija onlajn časova za ljude koji su smešteni u kampovima van Beograda ili koji ne mogu da dolaze zbog poslovnih/obrazovnih/ličnih obaveza, kao i časovi za decu izbeglice i rekreativne aktivnosti poput sporta.

3. Združena akcija Krov nad glavom, Beograd

 • RSD: 449.000
 • Naziv projekta: Govori glasno i vodi pravnika sa sobom III

Združena akcija Krov nad glavom proširuje svoje polje borbe protiv nepravednih izvršenja. Komunalna preduzeća i bogati poverioci krše minimalne društveno odgovorne odredbe zakona da bi zaradili od siromašnih i diskriminisanih. Ali ne očekuju da će oni imati i pomoć aktivista i advokata. Nastavljamo da pružamo pravnu pomoć za one koji ne mogu da je plate svojim sredstvima da bi se oslobodili nepravedno naduvanih ili nepostojećih dugova.

4. Fakiri sa juga, Kruševac

 • RSD: 259.600
 • Naziv projekta: Gostovanje predstave „Krila“ – Zaječar, Užice, Kosjerić

“Krila” su društveno angažovana predstava koja govori o položaju osoba sa autizmom i njihovih porodica u Srbiji, čiji je tekst nastao kroz razgovore sa majkama osoba sa autizmom. Na njenoj realizaciji sarađivala je zajednica okupljena u AKC Gnezdo. Režiju potpisuje Jovana Đorić, a igraju Isidora Kostić, Marija Lukićević, Marija Trifunović, Dimitrije Novović i Vukašin Đorić Vasić. Predstava će se igrati u Užicu, Zaječaru i Kosjeriću sa ciljem edukacije šire publike i daljeg zbližavanja zajednice “Gnezda”.

5. Žene za mir, Leskovac

 • RSD: 449.300
 • Naziv projekta: Žene, feminizam, seksualnost

Projekat je namenjen prvenstveno mladim devojkama kao grupi najosetljivijoj na sve oblike nasilja i negativnih ponašanja, ali istovremeno i grupi kojoj novostečena znanja i iskustva u oblasti feminizma i seksualnosti mogu pružiti i najviše koristi. Mladim devojkama je potrebno približiti uticaj koji rodni stereotipi i nejednaki rodni odnosi moći imaju na seksualnost, identitet i odnose koji trebaju biti zasnovani na poštovanju, odgovornosti i ravnopravnosti, dati im mogućnost da istražuju seksualnost, kao i da razviju vlastite vrednosti i mišljenja o seksualnosti, rodnom identitetu, vezama i imtimnosti, uživanju, što jeste put ka osvešćavanju i osvajanju seksualne slobode.

6. Grupa za decu i mlade „Indigo“, Niš

 • RSD: 446.000
 • Naziv projekta: Transgeneracijsko istraživanje položaja devojčica i žena Romkinja u naselju „Crvena Zvezda“ u Nišu

Cilj projekta je ispitivanje položaja Romkinja u tri generacije unutar jedne porodice. Istraživanje će biti sprovedeno u četiri faze. Prva faza sastojaće se od anketiranja romskih porodica radi prikupljanja sociodemografskih podataka i izbora porodica koje će učestvovati u drugoj fazi. U drugoj fazi biće intervjuisane Romkinje sa akcentom na položaj koji imaju unutar porodice i okruženja. Treća faza je faza obrade i tumačenja podataka. Četvrta faza je predstavljanje dobijenih rezultata na tribini u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu.

7. Infoteka CK13, Novi Sad

 • RSD: 387.000
 • Naziv projekta: Feministička kritika i žensko stvaralaštvo

Projekat se bavi feminističkim i ženskim perspektivama u umetničkom stvaralaštvu, analizirajući kako se umetnost odnosi prvenstveno prema ženama, ali i uopšteno koje rodne dinamike su u njoj prisutne. Fokus projekta jeste pre svega na stvaralaštvu u književnosti, filmu i muzici. Ovom temom se bavi kroz događaje namenjene razvoju kritičke svesti kod mladih, sa posebnim fokusom na mlade žene, kao i kroz prevod i štampanje tekstova na ove teme, takođe namenjene prevashodno edukovanju mladih žena o feminističkim kritičkim perspektivama.

8. Jutopija, Novi Sad

 • RSD: 334.500
 • Naziv projekta: Žene i rat – podcast o ženskoj antiratnoj književnosti

Projekat se sastoji iz pet radijskih emisija posvećenih književnim delima čije su autorke žene, a koja tematizuju položaj žene u ratnom sukobu. Osim radijske forme, projekat čini i jedan javni događaj na ovu temu, na kojem će govoriti književnice i književne kritičarke. Emisije će se objavljivati na Radiju zajednice CK13. Javni događaji će se realizovati u prostorijama Omladinskog centra CK13. Projekat je namenjen publici sa interesovanjem za feminizam, književnost, istoriju, antimilitarizam i antifašizam. Cilj projekta je informisanje o delima autorki iz regiona i sveta koje tematizuju rat, a takođe i o odnosu prema militarizmu i jačanju patrijarhalnih tendencija u savremenom društvu.

9. KAO Parnas, Novi Sad

 • RSD: 440.250
 • Naziv projekta: Uhvati film- pusti predrasude (Uhvati film protiv fašizma, militarizma, ejblizma, rodno zasnovanog nasilja)

Kroz 10 projekcija posebno izabranih kratkometražnih filmova iz Uhvati film arhive i usmerenu diskusiju edukovati minimum 300 mladih u srednjim školama i fakultetima u Novom Sadu o ejblizmu, fašizmu, militarizmu, nasilju i ejdžizmu, kroz feminističku perpektivu i kritiku partrijarhata. Težnja je da se pitanja odnosa prema invaliditetu stave u širi kontekst, odnosno da se kod mladih osvesti ejblizam kao i to da ejblizam nastaje u sprezi sa patrijarhatom, fašizmom koji se u savremenom društvu ne vidi na prvi pogled, militarizmom, kapitalizmom, rasizmom, heteroseksizmom, ejblizmom.

10. Latinos en Serbia, Novi Sad

 • RSD: 427.118
 • Naziv projekta: Mreža podrške za žene iz Latinske Amerike, migrantkinje u Srbiji

Projekat će se fokusirati na zajednicu žena migrantkinja iz zemalja Latinske Amerike koje žive u Srbiji. Cilj je da se zajednica bolje upozna, na praktičan način, sa različitim temama koje su važne za njihov život ovde. Projekat sadrži tri glavne tematske celine: pravni aspekti migracije, rodno zasnovano nasilje i mentalno zdravlje. Glavne aktivnosti su informativne sesije, kao i izrada sveobuhvatnog vodiča na španskom jeziku. Aktivnosti se realizuju u Beogradu, Novom Sadu, kao i onlajn.

11. Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad

 • RSD: 356.450
 • Naziv projekta: Strateškim planiranjem do efikasnijeg delovanja

Volonterski centar Vojvodine, udruženje građanki iz Novog Sada, planira da sprovede strateško planiranje. Ovim procesom nastoji se da se odredi mesto na kome će organizacija biti u budućnosti i putevi kojima će se tamo stići kroz sagledavanje položaja i delovanja organizacije u poslednjim godinama, kroz sagledavanje snaga organizacije i oblasti koje zahtevaju unapređivanje, sagledavanje različitih sfera i konteksta u kojima organizacija deluje, sagledavanje potreba na koje organizacija može i želi da odgovori, kao i sredstava (u pogledu metoda, aktivnosti i praksi) kojima će se ispunjavati ciljevi.

12. Centar za podršku lokalnoj zajednici Mome, Pirot

 • RSD: 394.000
 • Naziv projekta: Staroplaninke – Patrijarhat i njegovo nasleđe u ruralnim zajednicama  

Projekat predstavlja dokumentovanje priča o životu žena na Staroj planini kroz kazivanje o položaju žena u ruralnoj oblasti, detinjstvu, mladosti, seksualnosti, braku, porodici i lokalnoj zajednici od rođenja do smrti, kroz ratove i važne događaje. Snimanjem ženskih priča na terenu grupa želi da istraži i dokumentuje istorijske korene patrijarhata i mizoginije u srpskom društvu.

13. Ženske studije i istraživanja, podružnica u Subotici

 • RSD: 450.000
 • Naziv projekta: Ženske studije i istraživanja 2023.

Cilj projekta „Ženske studije 2023 Subotica“ je da putem alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija formira i unapređuje grupu polaznica i predavačica, sadašnjih i budućíh saradnica u aktivnostima NGO, koje će nadalje poraditi na osnaživanju i edukaciji drugih i omogućiti tako održavanje kontinuiteta sa istorijatom i prethodnicama Ženskih studija u višejezičnoj Subotici, Vojvodini i Srbiji (regionu), s jedne strane, i umrežavanje aktivistkinja i ekspertkinja (predavačica) sa druge strane sa ovih prostora i regiona. Grupa takođe vodi računa o održivosti i kontinuitetu ŽS.

14. UŽ Teuta-tim, Trstenik

 • RSD: 449.800
 • Naziv projekta: Bezbedne žene, bezbedno društvo #2

Ranije kreiran program psihološke podrške ua žene „Briga o tebi počinje sa tobom“ naišao je na značajno interesovanje i pozitivnu reakciju učesnica, stoga se program nastavlja. Usmeren je na jačanje mentalnog zdravlja, a u fokusu su žene kojima je ovakva podrška neophodna. Uz nastavak ove prakse, cilj je uključivanje još žena. Projekat je namenjen ženama iz Rasinskog okruga i realizovaće se, najvećim delom, uživo u Trsteniku, kao i onlajn.

15. Dečji centar Zaječar

 • RSD: 448.500
 • Naziv projekta: Kreativna laboratorija otpora

Tokom 5 meseci, 20 učesnica (14–18 godina) iz Zaječara i Knjaževca biće osnaženo i podstaknuto da se suprotstavi seksizmu, nasilju i diskriminaciji, u različitim vrstama medija. Realizacija projekta će doprineti saznajnim, vrednosnim i aktivističkim promenama. Kroz neformalno učenje i razmenu među učesnicama podići će se svest i uticajnost devojaka za borbu protiv različitih oblika nasilja i diskriminacije.

16. Neformalna grupa Ivana Gordić Perc i Tara Rukeci, Zrenjanin

 • RSD: 449.000
 • Naziv projekta: Vox feminae

Dokumentrani film „Vox feminae“ ima za cilj da prikaže drugu, do sada nevidljivu i neispričanu priču o tome kako su žene najpre otkrile, a zatim pomogle da se više od 600 radnika iz Vijetnama koji su žrtve trgovine ljudima i koji su radili na izgradnji fabrike Linglong u Zrenjaninu vrate svojim kućama. Učesnice, uz mnoštvo ličnog arhivskog materijala, govore o potpuno nepredvidivom, emocionalno i fizički izuzetno teškom spletu događaja u koje bivaju uvučene zbog odlučnosti da pomognu zatočenim radnicima.