Ključne reči: Maypole

RWfund & Maypole

Rekonstrukcija Ženski fond se trudi da dovede aktivistkinje iz feminističkih fondacija i grupa iz drugih krajeva sveta, da nam prenesu svoja iskustva, predstave različite modele angažmana ljudi i ulaganja u društvene promene Ovog juna, naše gošće su bile Sarah MastersLiz KhanKim WagerNina Nissen iz organizacije Maypole.

Rekonstrukcija & Maypole

Rekonstrukcija Ženski fond je od 4. juna do 8. juna ugostila drugarice iz Maypole fonda koje su nam došle iz Londona i Kopenhagena!